Welcome to the Kombucha FAQ

"Frequently Asked Questions"

in

Norwegian

[Translated using  language translation software]
[plus on-line English to Norwegian dictionaries]
 
 

© Copyright 1998 by Colleen M. Allen
Last update - December, 1998
 
 


Innhold:

Seksjon 1: Te

Seksjon 2: Sukker

Seksjon 3: Vann

Seksjon 4: Beholder

Seksjon 5: Magasinering

Seksjon 6: Diverse

Seksjon 7: Kombucha Koloni

Seksjon 8: Bibliografi [I English FAQ]

Seksjon 9: Glossar  [I English FAQ ]
 

1.TE:


1.1 Hvor did te komme fra?
1.2 Hvor did de navn te originate?
1.3 Hva are de større te type?
1.4 Hva are de flest populær te?
1.5 Hva are de flest populær blends av te?
1.6 Hva are de flest populær oolong te?
1.7 Hva are de flest populær grønn te?
1.8 Hva is flavored te?
1.9 Hva is Bergamot?
1.10 Hva are de flest populær flavored te?
1.11 Hva te are anvende flest ofte til gjør Kombucha te?
1.12 Kan jeg anvendelse herbal te til gjør Kombucha te?
1.13 Kan jeg anvendelse decaffeinated te til gjør Kombucha te?
1.14 Is de koffein i Kombucha te all anvende opp ved de koloni?
1.15 Should jeg anvendelse te med tilføydes frukt olje?
1.16 Do te polyphenols berøre de tilvekst av bifidobacterium?
1.17 Hva vann temperatur is anbefale for grønn te?
1.18 Are der side effekt fra anvende Chinese eller Japanese grønn te?
1.19 Hvordan seriously should jeg ta de tid grense for inngyte te?
1.20 Hva is en te infuser?
1.21 Hva are noe bedre metode til belastning tapte te blad?
1.22 Does koffein akt idet en stimulans?
1.23 Hvordan lengtet does koffein forbli i de kropp?
1.24 Does koffein forbruk forårsaker kreft?
1.25 Does koffein forårsaker hjerte disease eller stroke?
1.26 Does koffein forbruk berøre høyest blod trykk?
1.27 Kan gravid kvinne safely forbruke koffein?
1.28 Does koffein forbruk gjør barn hyperactive?
1.29 Does koffein effekt godartede bryst disease?
1.30 Is der any lenke mellom koffein og osteoporosis?
1.31 Does discontinued anvendelse av koffein forårsaker fjerning symptom?
1.32 Hva is de kjemisk beskaffenhet av de te blad?
1.33 Hvordan kan vi lav de koffein innhold i te?
 

2. SUKKER:


2.1 Hvor did sukker originate?
2.2 Hva type av sukker is anbefale for gjør Kombucha te?
2.3 Should brun sukker be anvende til gjør Kombucha te?
2.4 Kan honning be anvende til gjør Kombucha te?
2.5 Hva is de sukker innhold av gjære Kombucha te?
2.6 Hva is glykose?
2.7 Hva is maltose?
2.8 Hva is fruktose?
2.9 Hva is druesukker?
2.10 Hva is lønn sirup?
2.11 Hva is lønn sukker?
2.12 Hva is laktose?
2.13 Hva is levulose?
2.14 Hva is sucrose?
2.15 Hva is invertere sukker?
2.16 Hva is rå sukker?
2.17 Hva is demerara sukker?
2.18 Hva is molasses?
2.19 Hva is sorghum?
2.20 Hva is stokk sirup?
2.21 Hva is gyllen sirup?
2.22 Hva is mais sirup?
2.23 Hva is high-fructose mais sirup?
2.24 Hva is brun sukker?
2.25 Hva is honning?
2.26 Hva is jaggery?
2.27 Hva is klippe sukker?
2.28 Does temperatur berøre how much sukker is anvende under gjæring?
2.29 Do sukker forårsaker tann forfall?
2.30 Do sukker forårsaker vekt gevinst?
2.31 Do sukker enhance fysisk opptreden?
2.32 Do sukker forårsaker diabetes mellitus?
2.33 Do sukker forårsaker hypoglycemia?
2.34 Hvordan does de sukker innhold i gjære Kombucha sammenligne til frukt saft?
2.35 Hva is de sukker innhold av Kombucha te sammenligne med frisk frukt?
 

3.  VANN:


3.1 Kan jeg anvendelse tappe vann til gjør Kombucha te?
3.2 Should jeg koke vann til gjør Kombucha te?
3.3 Hvordan do jeg få de klor out of tappe vann?
3.4 Should jeg anvendelse bottled vann for Kombucha te?
3.5 Is brønn vann pengeskap for gjør Kombucha te?
3.6 Should jeg anvendelse destillere vann til gjør Kombucha te?
3.7 Dersom my city vann inneholde chloramine, kan jeg få den ut ved koke de vann?
3.8 How much vann should vi be drikke daglig?
3.9 Is den pengeskap til anvendelse vann fra de het vann tank til gjør Kombucha?
3.10 Is pasteurisering en pengeskap metode til purify vann?
3.11 Hva is Cryptosporidium og hvordan is den transmittere?
3.12 Hva are de symptom av Cryptosporidium infeksjon?
3.13 Hvem is at risiko for severe cryptosporidiosis infeksjon?
3.14 How much Cryptosporidium infeksjon is der?
3.15 Hvorfor is Cryptosporidium en problem i behandle drikke vann?
3.16 Hvordan kan jeg fortalt dersom jeg har Cryptosporidium i my drikke vann?
3.17 Hva is de behandling for Cryptosporidium infeksjon?
3.18 Are omvendt osmosis og microfiltration system virkningsfull?
3.19 Hvordan do jeg desinfisere my vann?
3.20 Hvordan kan jeg purify my vann?
3.21 Hva do destillatør units behandle?
3.22 Hva is syrlig regn?
 

4.  BEHOLDER:


4.1 Hva type av gjæring beholder should jeg anvendelse?
4.2 Kan jeg anvendelse en plastikk gjæring beholder?
4.3 Hva do de kode antall på de bunn av plastikk beholder gjengas?
4.4 Hva type av pot should jeg anvendelse til koke de vann for Kombucha te?
4.5 Kan jeg anvendelse an aluminum pot til koke vann til gjør Kombucha te?
4.6 Hva type av bedekke should jeg anvendelse?
4.7 Hvorfor do jeg behøvdes til bedekke de gjære beholder?
4.8 Kan jeg anvendelse pottemakerverksted, krystall, og male keramikk beholder?
4.9 Kan jeg anvendelse Tupperware til gjære eller butikk Kombucha te?
4.10 Hvor kan jeg fannt 1 gallon glass krukke til gjære Kombucha te?
4.11 Hvor kan jeg fannt stor glass beholder til gjære Kombucha te?
4.12 Kan jeg anvendelse leirartene fartøy til gjære Kombucha te?
4.13 Kan jeg anvendelse an emalje pot til gjære Kombucha te?
4.14 Kan jeg anvendelse Rubbermaid produkt?
4.15 Kan jeg anvendelse en gummi beholder til gjære Kombucha te?
4.16 Kan jeg anvendelse glass sol te krukke med plastikk spigots?
4.17 Kan jeg anvendelse porselen pots for gjære Kombucha te?
4.18 Kan jeg anvendelse en ny plastikk avfall kan til butikk eller gjære my Kombucha te?
4.19 Hvordan kan jeg gjør Kombucha te i stor beløp?
4.20 Hvor kan jeg buy mat grade plastikk?
4.21 Hvor kan jeg fannt stor mat grade plastikk beholder?
4.22 Hvordan viktig is den til anvendelse en glass beholder?
4.23 Hva are sol te krukke?
4.24 Kan jeg anvendelse colored glass eller krystall skål til gjære Kombucha te?
4.25 Kan jeg anvendelse visjon Cookware med de Silverstone bunn?
4.26 Kan jeg anvendelse rustfri stål til gjære Kombucha te?
 

5. MAGASINERING:


5.1 Should jeg butikk my Kombucha koloni i de kjøleskap?
5.2 Kan jeg anvendelse en lokk på my Kombucha te under magasinering?
5.3 Kan jeg butikk Kombucha te i flaske lik vinen?
5.4 Hvordan do jeg avverge flaske fra eksplodere?
5.5 Is den nødvendig til stoppe gjæring foran capping flaske?
5.6 Hva is bety ved flash-freezing?
 

6. DIVERSE:


6.1 Har der been any rapport av usedvanlig reaksjon fra drikke Kombucha te?
6.2 Should jeg butikk forsegle bottled Kombucha te i de kjøleskap?
6.3 Hva temperatur should be anvende til butikk bottled Kombucha te?
6.4 Should jeg stoppe gjæring foran bottling Kombucha te?
6.5 Hvordan lengtet vilje bottled Kombucha te keep?
6.6 Hva does 1 år eldre bottled Kombucha te smak lik?
6.7 Har der noensinne been en død foranledige ved Kombucha te?
6.8 Hva kan gjør Kombucha te giftig?
6.9 Kan people med diabetes drikke Kombucha te?
6.10 Is de koffein i Kombucha te all anvende opp under gjæring?
6.11 Kan deg drikke Kombucha te het?
6.12 Hva is de hylle liv av Kombucha te?
6.13 Kan jeg gjør Kombucha te i stor beløp?
6.14 Do jeg har til gjære Kombucha te i de mørk?
6.15 How much Kombucha te kan jeg drikke daglig?
6.16 How much Kombucha te is drikke daglig til start?
6.17 How much alkohol is i Kombucha te?
6.18 Hva does mold look lik?
6.19 Is den nødvendig til belastning Kombucha te foran drikke den?
6.20 Hva kan jeg anvendelse til belastning my Kombucha te?
6.21 Hvorfor must jeg tilføydes gjære te til hver ny batch?
6.22 Kan barn drikke Kombucha te?
6.23 Should lactating kvinne drikke Kombucha te?
6.24 Is flatulence alminnelig da starte til drikke Kombucha te?
6.25 Kan jeg fortynne Kombucha te dersom dens too sterk smake?
6.26 Hvordan kan jeg gjør en varmere micro-climate til gjære my Kombucha te?
6.27 Hva is acidosis?
6.28 Hva does pH stod for?
6.29 Does lengde av brygge tid berøre de gavn?
6.30 Hva do de verden sunnhet avdeling sagt omkring Kombucha?
6.31 Hvordan does de Kombucha koloni beskytte seg?
6.32 Does gjæring tid berøre de smak av de gjære te?
6.33 Is der any heparin fannt i Kombucha?
6.34 Does Kombucha te tynn de blod?
6.35 Are any komponent i Kombucha te tapt under langvarig gjæring?
6.36 Kan 1 produsere Kombucha te uten en koloni?
6.37 Hva do jeg do til avverge mold tilvekst på my gjære Kombucha te?
6.38 Vilje sigarett røyk harm de gjære Kombucha te?
6.39 Is den nødvendig til sterilisere beholder foran gjør Kombucha te?
6.40 Kan jeg anvendelse metall med my gjære Kombucha te?
6.41 Hvorfor do jeg har til bedekke my Kombucha te under gjæring?
6.42 Are der any spesiell forsiktighetsforanstaltning 1 should ta da belage Kombucha te?
6.43 Har der noensinne been any rapport av allergy til Kombucha te?
6.44 Should jeg be drikke ekstra vann da drikke Kombucha te?
6.45 Does Kombucha te akt idet en diuretic?
6.46 Hvordan lengtet does Kombucha te har til gjære til anvendelse opp all de sukker?
6.47 Da de recipe benevne for 1 kopp, hva størrelse kopp does den bety?
6.48 Dersom de Kombucha te gå dårlig, hvordan kan jeg fortalt?
6.49 Kan Kombucha te forårsaker forgifte og allergic reaksjon?
6.50 Hva is de pH behøvdes til stoppe pathogenic bakterie?
6.51 Kan drikke Kombucha te forandring de syrlighet av de blod?
6.52 Is der en enkle prøve jeg kan do til sjekk de pH av my Kombucha te?
6.53 Kan jeg anvendelse frukt saft til gjør Kombucha te?
6.54 Hva is de formel forskjell mellom gluconic syrlig og glucuronic syrlig?
6.55 Is der any glucuronic syrlig i Kombucha te?
6.56 Does kjøle Kombucha te forminske de carbonation?
6.57 Does de syrlig i Kombucha te forårsaker munn magesår?
6.58 Should jeg drikke ekstra vann da drikke stor beløp av Kombucha te?
6.59 Hva is de pH nivå behøvdes til oppbakking de tilvekst av C.  Botulisme?
6.60 Hvorfor is den viktig for de pH til be acidic?
6.61 Hva art av eddik should jeg tilføydes instead of gjære Kombucha te?
6.62 Are de enzymes i gjære Kombucha te drepe ved frosset?
6.63 Hva is de adresse for Bob William's Kombucha senter?
6.64 Hva is de uttale av Kombucha?
6.65 Kan jeg do en faste ved rettferdig drikke Kombucha te?
6.66 Is den normal for Kombucha te til be skyede og har lille partikkel i den?
6.67 Does lactic syrlig i Kombucha har an impact på muskel styrke?
6.68 Hvordan kan jeg avverge de mor Kombucha koloni fra fløt?
6.69 Kan jeg drikke Kombucha te dersom jeg am allergic til sopp?
6.70 Hva is en fungus?
6.71 My katt is allergic til loppe bet, vilje Kombucha hjelp henne?
6.72 Hvordan kan jeg fjerne Kombucha flekke fra bekle?
6.73 Har anyone noensinne avgi Kombucha te til en yndling?
6.74 Hvordan kan jeg båret Kombucha te på an aircraft?
6.75 Jeg har en hund hvem har dal feber, vilje Kombucha te hjelp ham?
6.76 Har anyone løpe prøve til vise how much alkohol is i Kombucha te?
6.77 Kan drikke Kombucha forårsaker de gums til recede?
6.78 Hva type av eddik shouldn't ikke be anvende i Kombucha te?
6.79 Are der any homeopathic praktiker foreskreves Kombucha te?
6.80 Does anyone kjenne how many kalori are i 4 unse av Kombucha te?
6.81 Kan jeg anvendelse en gull filter til belastning Kombucha te?
6.82 Should jeg drikke Kombucha te på an tom mage?
6.83 Hvorfor does Kombucha te gjære for 14 dag smak lik eddik?
6.84 Hvor does de gjær i Kombucha te komme fra?
6.85 Hva is Nata?
6.86 Hva are de brun stringy fiber fannt i Kombucha te?
6.87 Is den pengeskap til anvendelse an ozon generator i de bopel til drepe bakterie og molds?
6.88 Hva is Kombucha te?
6.89 Hva are noe annen navn for Kombucha?
6.90 Hvordan kan jeg keep my Kombucha te varmere i de kjøle måned?
6.91 Hva are noe annen anvendelse for Kombucha?
6.92 Hvordan kan jeg keep maur bort fra my gjære Kombucha te?
6.93 Hva kan jeg anvendelse til belastning my gjære Kombucha te?
6.94 Hva is en" mor av eddik" koloni?
6.95 Hva forårsaker de" rotten-egg" sulfur lukte at noenganger occurs?
6.96 Hva microorganisms har been isolert i Kombucha gjære?
 

7.  KOMBUCHA KOLONI:


7.1 Kan jeg vokse en ny Kombucha koloni anvende bare gjære te?
7.2 Vilje en Kombucha koloni formularene i en flaske av Kombucha te?
7.3 Does miljø har an effekt på vokse Kombucha koloni?
7.4 Hvordan do jeg butikk Kombucha koloni mellom batches?
7.5 Kan jeg anvendelse atskillig than 1 koloni til gjære Kombucha?
7.6 Kan jeg klippe en stor Kombucha into mindre stykke?
7.7 Hvorfor is de Kombucha ofte benevne en fungus eller Manchurian sopp?
7.8 Do jeg lagt de skinnende side opp til produsere en ny Kombucha?
7.9 Hva kan jeg do med my forlate hen Kombucha at jeg kan ikke avgi bort?
7.10 Is den mulig for Kombucha til vokse innenfor de tarm?
7.11 Hvordan lengtet kan de forelder Kombucha be anvende foran kassere?
7.12 Hva do jeg do dersom jeg få mold i my Kombucha koloni?
7.13 Does de Kombucha har til lagt flat i de gjære beholder?
7.14 Kan deg propagere de samme Kombucha koloni indefinitely?
7.15 Hva do jeg do dersom de Kombucha koloni is too stor til passe de beholder?
7.16 Does de forelder Kombucha har til fløt foran den formularene en ny 1?
7.17 Does de Kombucha koloni behøvdes luft?
7.18 My uke eldre refrigerated colony--in en ziplock bag-- lukte av eddik, is den all rett?
7.19 Vilje de gjær i de koloni dø dersom forlate out of de kjøleskap for lengtet periode av tid?
7.20 Is den all rett til skylling off de Kombucha koloni med tappe vann?
7.21 Hvordan do jeg avverge forurensningen av de Kombucha?
7.22 Kan deg frosset de Kombucha koloni?
7.23 Hva should jeg keep, de mor eller baby Kombucha koloni?
7.24 Vilje hull eller tynn flekk berøre de Kombucha koloni?
7.25 Hvordan do jeg posten en Kombucha koloni?
7.26 Dersom en Kombucha koloni doesn't ikke fløt, should den be kaste ut?
7.27 Is den pengeskap til anvendelse en moldy Kombucha koloni?
7.28 Dersom mold fremkalle mens gjære Kombucha, hva would den look lik?
7.29 Hva are de flest alminnelig type av molds fannt på Kombucha?
7.30 Hva kan jeg do til hjelp avverge mold tilvekst?
7.31 Hva are de navn av molds og hvor are de fannt?
7.32 Vilje de acids i Kombucha te avgi beskyttelse fra molds da exposed til tobakk røyk?
7.33 Hva is de adresse for Michael Roussin's Kombucha forskning bopel etterlyse? 

1.TE:


1.1 Hvor did te komme fra?

According to Encyclopaedia Britannica, China innføre te til de verden.
De glose te komme fra en Chinese ideogram uttale "tay" i de Amoy dialekt og komme into English med at uttale, forandre til dens gaven formularene i de 18th århundre.

Te is gjør fra de ung blad og blad buds av de te plante, " Camellia sinensis" --a arten av eviggrønn.  Ancient legende henvise til en drikk gjør fra an infusjon av tørre te blad hvilke was tenke til har been innføre ved keiser Shen Nung i omkring 2737 BC.
Eksistere registreres kreditt de Chinese med originating te dyrking, skjønt den is mulig at noe stamme i Shan stat i Berma, China, og Siam( Thailand) har anvende te i noe formularene idet lengtet idet de Chinese.
De China te plant--brought til Japan i omkring AD 800--was angående idet en legekunst for 500 år, inntil grønn te was fremkalle og blir en populær Japanese drikk.

Te is utpeke idet sort( gjære,) grønn( ugjærede), eller oolong( semi-fermented), avhenge på de prosess ansøke.  Oolong, is belage i syden China og Taiwan fra en spesiell formularene av China plante, chesima, at avgi denne te unique flavor.

1.2 Hvor did de navn te originate?

De glose for te i flest av mainland China og og i Japan is "cha."
Hence dens hyppighet i navn av Japanese te: Sencha, Hojicha, etc. men de glose for te i Fujian provins is "te" ( uttale approximately" tay").  De 1 hopene marketers av te i de vest were de Dutch, hvis kontakt were i Fujian.  De adoptere denne navn, og rakt den på til flest annen European land.  De 2 unntagelse are Russia og Portugal, hvem har uavhengig handlerne lenke til China.  De Portuguese benevne den "cha," de Russians "chai." Annen areal (such idet Turkey, syden Asia og de Arab land) har noe versjon av "chai" eller "shai."  "Tay" was de uttale da de glose 1 inngå English, og den fremdeles is i Scotland og Ireland.  For uvisst grunn, at noe tid i de tidlig 18 århundre de English forandre deres uttale til " tee." Virtually hver annen European språk imidlertid, bibeholde de opprinnelig uttale av " tay".

1.3 Hva are de større te type?

De 3 hoved klassifisering av te are:

1.4 Hva are de flest populær te?

1.5 Hva are de flest populær blends av te?

1.6 Hva are de flest populær oolong te?

1.7 Hva are de flest populær grønn te?

1.8 Hva is flavored te?

Mens flavored te evolve fra de 3 basic te, ( sort, oolong og grønn), herbal te inneholde ingen sann te blad.  Herbal og" medicinal" te are anlagtes fra de blomst, berries, skrelle, frøsortene, blad og rot av mange forskjellig plante.

1.9 Hva is Bergamot?

Bergamot is en mindre acidic appelsin med en skrelle at avkastning an essential oil--called "essens av bergamot" hvilke is anvende for parfymene og tilberedning.  De skrelle is anvende i jarl grå te.
Den is og kandisert og anvende i de samme veien idet annen kandisert frukt skrelle.

1.10 Hva are de flest populær flavored te?

1.11 Hva te are anvende flest ofte til gjør Kombucha te?

Regelmessig sort eller grønn te, eller en forening av disse 2, are anvende de flest ofte.

1.12 Kan jeg anvendelse herbal te til gjør Kombucha te?

Noe people anvendelse herbal te til gjør Kombucha, others tilføydes de urt til Kombucha etter den har been gjære. Herbal te inneholde alkaloids hvilke may berøre de Kombucha koloni.

1.13 Kan jeg anvendelse decaffeinated te til gjør Kombucha te?

Yes.  Noe people anvendelse bare decaffeinated te. Others anvendelse en forening av 3 eller 4 bags decaffeinated te med 1 eller 2 bags regelmessig sort te. Decaffeinated te fremdeles har omkring 3% koffein innhold.

1.14 Is de koffein i Kombucha te all anvende opp ved de koloni?

Ingen. De koffein innhold av Kombucha te forbli unchanged ved de gjæring prosess.

1.15 Should jeg anvendelse te med tilføydes frukt olje?

De frukt olje i flavored te lik appelsin og sitron zinger, har been fannt til har en beskadige berøre på de Kombucha koloni.

1.16 Do te polyphenols berøre de tilvekst av bifidobacterium?

Yes, sage nedenstående rapport: Mitsuoka T.  Intestinal flora og Aging.
Ernæring gjennomgang (1992) 50: 438-446.

"Mitsuoka is 1 av de få utbredt offentliggjordes forsker i denne felt (probiotics) og s assosiere med de Nippon veterinær og dyr vitenskap universitet i Kyonan-cho Japan.  Uten få into de full artikkel, han basically sagt at idet 1 alder, de intestinal flora forandring deres slektning proporsjon.  Bifidobacteria are diminished, whereas clostridia forøkelse vesentlig( along med lactobacilli, streptococci, og entero-bacteria).  De metabolisme av bakterie forekomme til skuespill en atskillig viktig rolle i menneske sunnhet than previously tenke, og idet such, de shift av bakterie i sunnhet og disease may forsyne indikasjonene av prospective sunnhet. Hva vi spise eller drikke bidra considerably til de selektiv tilvekst av various bakterie. Denne særlig studie rapport at te polyphenols (idet i grønn te) forekomme til moderat enhance de tilvekst av de bifido-bacterium og selectively inhibit de various arten av Clostridia.

Til putte denne all i perspektiv, atskillig av de "medicinal mat" lik Kombucha at are rapportere anecdotally til berøre betingelse av de GI tract, hud, og allergic betingelse, may har idet alminnelig nevner de selektiv hemning og forfremmelse av those bakterie i de GI tract at berøre immun funksjon og detoxmetabolism. I any sak, such informasjon at små forsyne en rationale til videre undersøke de særlig effekt av Kombucha på sunnhet.

1.17 Hva vann temperatur is anbefale for grønn te?

Chinese eller Japanese tradisjonell tea-making requires vann temperatur av omkring 90° C.

1.18 Are der side effekt fra anvende Chinese eller Japanese grønn te?

1 should start med en mindre beløp, idet each enkelte may har forskjellig følsomhet til grønn te.
Noe people may fannt den gjør den hård til sove dersom drikke at natt.  Noe har oppleve ingen side-effects at all.

1.19 Hvordan seriously should jeg ta de tid grense for inngyte te?

Dersom deg har noensinne smake over-steeped te, deg kjenne at den is bitre og astringerende.
3 til 5 minutt is bot for flest mangfoldighet. Oolong, hvilke is alltid stor blad, requires en lengtet steeping tid: usually mellom 5 og 6 minutt. Darjeeling, interessant tilstrekkelig, is ofte bedre med en steeping tid mellom 90 seconds og 3 minutt. (Ettersom den tenderer toward astringency, de shorts steeping tid hjelp keep de balanse av flavors rett.  Denne is especially sann av 1 flush Darjeeling.)

Mens de above steeping tid are anvende ved noe, others foretrekke til steil te for 10-15 minutt, noe lengre, føle de lengre steil tid til be atskillig beneficial til de avslutning results--by tilføydes atskillig næringsstoff fra de te til de kultur. Huske, imidlertid, de lengre deg steil din te --the høyest de koffein og tannin innhold vilje be i din Kombucha te.

1.29 Hva is en te infuser?

En te infuser is en mindre perforere basket-like beholder med en hinged åpning. Tapte te is plassere derinne de infuser, hvilke is dengang lukke og lowered into de tekanne fylle med koke vann. De tiny hull i de infuser tillate de vann til interact med de te blad. En tiny kjede med en krok at 1 avslutning is feste til de topp av de infuser. De krok bedding hen de rim av de tekanne så de infuser kan nemt be fjerne. Te infusers are usually gjør av rustfri eller chromed stål, skjønt der are og porselen og sølv modellere.

1.21 Hva are noe bedre metode til belastning tapte te blad?

1.22 Does koffein akt idet en stimulans?

[De nedenstående svar is fra de IFIC, internasjonal mat informasjon Council grunnleggelse.  1100 Connecticut aveny, N. W. suite 430.  Washington, DC.  20036( henblikk i bibliography- del 8)]

Koffein is en pharmacologically aktiv stoff, og, avhenge på de dosene, kan be en mild sentral nervøs system stimulans. [2] imidlertid, any pharmacological effekt av koffein are forgjengelig, usually passere innenfor time. [5] vitenskapelig studie har vise at enkelte hvem forbruke koffein may forøkelse erindring og forbedre resonnere kraft. Forskning angas at those hvem forbruke koffein score høyest grades på motorene ferdigheten prøve, enhanced reaksjon tid og forbedre auditory og visuell vigilance.  [6, 7]

1.23 Hvordan lengtet does koffein forbli i de kropp?

[De nedenstående svar is fra de IFIC, internasjonal mat informasjon Council grunnleggelse.  1100 Connecticut aveny, N. W. suite 430.  Washington, DC.  20036( henblikk i bibliography- del 8)]

Koffein does ikke akkumuleres i de kropp hen de kurs av tid og is sedvanligvis utsondre innenfor atskillig time av forbruk. De" half-life" av koffein is de tid den ta til eliminere one-half av forbruke koffein fra de kropp. Denne variere among enkelte, omkring 3 til 4 time i sunn voksen.
Røyke forøkelse de metabolisme av koffein, allment forminske de half-life til ingen atskillig than 3 time. Barn og metabolize koffein at en quicker kurs.  [2]

1.24 Does koffein forbruk forårsaker kreft?

[De nedenstående svar is fra de IFIC, internasjonal mat informasjon Council grunnleggelse.  1100 Connecticut aveny, N. W. suite 430.  Washington, DC.  20036( henblikk i bibliography- del 8)]

De American kreft samfunn retningslinje på diett, ernæring og kreft stat der is ingen indikasjonene at koffein is en risiko faktor i menneske kreft og de nasjonal akademi av vitenskap nasjonal forskning Council rapport der is ingen overbevise bevis berette koffein til any type av kreft.
[17, 18]

1.25 Does koffein forårsaker hjerte disease eller stroke?

[De nedenstående svar is fra de IFIC, internasjonal mat informasjon Council grunnleggelse.  1100 Connecticut aveny, N. W. suite 430.  Washington, DC.  20036( henblikk i bibliography- del 8)]

Findings fra en Framingham hjerte studie were substantiated i 1990 da en prospective studie konkludere ved Harvard universitet forsker videre konkludere at koffein forbruk forårsaker" ingen substantial forøkelse i de risiko av coronary hjerte disease eller stroke." De studie inkludere 45, 589 mann mellom de alder av 40 til 75 år eldre og innstille for større cardiovascular-risk indikatorene inkludere diettisk tilførsel av fats og cholesterol og røyke.  [21]
 

1.26 Does koffein forbruk berøre høyest blod trykk?

[De nedenstående svar is fra de IFIC, internasjonal mat informasjon Council grunnleggelse.  1100 Connecticut aveny, N. W. suite 430.  Washington, DC.  20036( henblikk i bibliography- del 8)]

Dr. Martin Myers, av de cardiology divisjon at de Sunnybrook senter i Toronto, reviewed de vitenskapelig litteratur av koffein og blod trykk i 1988.  I dennes gjennomgang, Myers ransake 17 vitenskapelig studie at undersøke de effekt av koffein på blod trykk etter long-term administrasjon. På finale eksamineringene, Myers konkludere at" koffein does ikke forårsaker any iherdig forøkelse i blod trykk.  [24]

1.27 Kan gravid kvinne safely forbruke koffein?

[De nedenstående svar is fra de IFIC, internasjonal mat informasjon Council grunnleggelse.  1100 Connecticut aveny, N. W. suite 430.  Washington, DC.  20036( henblikk i bibliography- del 8)]

Dr. Alan Leviton av Boston's barn hospital reviewed de resultat av 13 menneske studie lede ettersom 1981 på de effekt av koffein forbruk på reproduksjon. Offentliggjordes i 1988, Leviton konkludere at" ingen bevis har ennå been tilbudt at koffein forbruk at moderere nivå ved gravid kvinne har any discernible adverse effekt på deres fetuses." [32] De FDA etter vurdere vitenskapelig bevis, har konkludere at koffein does ikke adversely berøre reproduksjon i menneske. Imidlertid, de agentur fortsatt til råddes gravid kvinne til forbruke koffein i moderasjon.  [3]

1.28 Does koffein forbruk gjør barn hyperactive?

[De nedenstående svar is fra de IFIC, internasjonal mat informasjon Council grunnleggelse.  1100 Connecticut aveny, N. W. suite 430.  Washington, DC.  20036( henblikk i bibliography- del 8)]

Contrary til populær troen, barn, inkludere those diagnostisere idet hyperactive, are ingen atskillig følsom til de effekt av koffein than voksen.[5, 8] pluss, en 1984 studie demonstrere at koffein was ikke en forårsaker av oppmerksomhet underskudd hyperactivity sunnhetsproblemene( ADHD).  [9]

1.29 Does koffein effekt godartede bryst disease?

[De nedenstående svar is fra de IFIC, internasjonal mat informasjon Council grunnleggelse.  1100 Connecticut aveny, N. W. suite 430.  Washington, DC.  20036( henblikk i bibliography- del 8)]

En stor case-control studie lede ved de nasjonal kreft institutt( NCI) i 1986, innvikle atskillig than 3.0 kvinne, vise ingen bevis av an sammenslutning mellom koffein tilførsel og godartede svulst, fibrocystic bryst disease eller bryst ømhet.  [35] både de NCI og de AMA Council på vitenskapelig affære har stated der is ingen sammenslutning mellom koffein tilførsel og fibrocystic bryst disease. [37, 26] de opprinnelig findings suggesting such en slektskap har aldri been corroborated.

1.30 Is der any lenke mellom koffein og osteoporosis?

[De nedenstående svar is fra de IFIC, internasjonal mat informasjon Council grunnleggelse.  1100 Connecticut aveny, N. W. suite 430.  Washington, DC.  20036( henblikk i bibliography- del 8)]

Because koffein har been lenke til calcium utsondring, den har been suggested idet en risiko faktor for osteoporosis.Imidlertid, vitenskapsmann fra de Mayo klinikk lede en klinisk studie av 290 kvinne til ransake de innflytelse av koffein tilførsel på bone mineral innhold. Etter innstille for alder, calcium tilførsel, sigarett røyke, og alkohol forbruk de forsker konkludere at koffein was ikke an viktig risiko faktor for osteoporosis.  [40]

1.31 Does discontinued anvendelse av koffein forårsaker fjerning symptom?

[De nedenstående svar is fra de IFIC, internasjonal mat informasjon Council grunnleggelse.  1100 Connecticut aveny, N. W. suite 430.  Washington, DC.  20036( henblikk i bibliography- del 8)]

Avhenge på de beløp ingested, koffein kan be en mild stimulans til de sentral nervøs system.
Da regelmessig koffein forbruk is bratt discontinued, noe enkelte may oppleve fjerning symptom, such idet hodepine, trettheten eller sløvheten. Disse effekt usually are midlertidig, sist for en få dag, og kan ofte be unngikkes dersom koffein cessation is gradvis.  [10, 43, 44]

1.32 Hva is de kjemisk beskaffenhet av de te blad?

De nedenstående informasjon is fra kjemi av de te Leaf--The veien av te ved Max Tillberg.

UORGANISK BESTANDDEL:


DE NITROGEN:

total nitrogen 4.5% oppløselig protein og amino-acid nitrogen 0.92% uoppløselig nitrogen 2.51% koffein nitrogen 1.7% ( koffein prosentdel 3.71%)

KARBOHYDRAT OG ASSOSIERE COMPOUNDS:

Sukker og stivelse are gjennomført fannt i te blad men bare i mindre kvantitet.
Lipids occur i de general protoplasma og Pectin's are gaven i aldeles stor beløp i te.

DE POLYPHENOLS:

De flest viktig og preg komponent av te blad are polyphenols.
De polyphenols, lik alkohol, are en meget stor klasse og eiendom og avledning differ utbredt.
Those occurring i te are avledning av syrlig og catechin. Der are 4 hoved compounds med kjemisk konfigurasjon basere på catechin og gallic syrlig. Disse are:

PIGMENT: de blad inneholde:

ENZYMES:

De oksidasjon av te polyphenols på eksponering til luft is exceedingly langsom unless brakt omkring ved de aktivitet av de formålstjenlig enzyme.
De større reaksjon is gjennomføre ved en spesifikk oxidase, en protein av hvilke de prosthetic element is kobber.

VITAMIN:


1.33 Hvordan kan vi lav de koffein innhold i te?

According to Mack Flemming av de American klassisk te selskap av Charlston te plantasjen på Wadmalaw øyer i syden Carolina; "til lav de koffein i te, brygg den overnight i forkjølelse vann, denne vilje klippe de koffein ved 50%. Plass 7 te bags into en 1 gallon beholder fylle med forkjølelse vann, la satt overnight dengang squeeze de te bags ut og kassere dem."

"Notert: Be sure deg koke tappe vann 1, dengang kjøle den foran tilføydes de te., Eller anvendelse forkjølelse bottled vann.


2. SUKKER:


2.1 Hvor did sukker originate?

En kortfattede historien av sukker According to informasjon presentere i Encyclopaedia Britannica, sukker was kjenne i India idet tidlig idet 3000 BC. Gaura, an eldre Indian glose for sukker, was åpenbart avlede fra de navn Gur, an ancient monarki i Bengal. En krone gjør av sukker stokk is beskreves i de Atharaveda, en hellig bok av de Hindus, skrivende omkring 800 BC eller tidlig, og de Greek general Nearchus, hvem ledsage Alexander de Great til India i de 4th århundre BC, fortalt av en reed at produsere "honning" uten de hjelpemiddel av bie.

2.2 Hva type av sukker is anbefale for gjør Kombucha te?

Pure raffinere hvit sukker is de sukker flest anbefale til anvendelse da gjør Kombucha te.
Hvit sukker produsere en Kombucha te at smak lik eple eplemost og den is komplett fermentable.

2.3 Should brun sukker be anvende til gjør Kombucha te?

Brun sukker inneholde molasses.
Mens noe people overveides molasses til be en contaminant, mange others fremdeles anvendelse brun sukker med fortreffelig resultat.  De og rapport at brun sukker produsere en meget tart Kombucha te, smake strongly av eddik.

2.4 Kan honning be anvende til gjør Kombucha te?

Honning kan be anvende til gjør Kombucha, imidlertid, den should be pasteurisere 1 til drepe any vill gjær celle as well as de enzymes hvilke are ansvarlig for de produksjon av hydrogen peroxide i honning.

2.5 Hva is de sukker innhold av gjære Kombucha te?

I besvarelse til de query omkring de karbohydrat innhold av Kombucha, de nedenstående was fannt i Christopher Hobbs bok: i te gjør med 1 kopp av sukker til 3 quarts av vann, gjære for 7 dag -- der are omkring 4 gram av sukker i en 3-1/ 2 oz.  Glass.  At That's omkring en teskje eller 16 kalori.  De analyse was done ved en attestere mat lab.  En prøve done ved Kappa Labs i Miami Florida, for John M. Novar av "Kombucha kraft," was idet fulgt: beløp av sukker fannt i 1 fluid unse( 29.  573ml) Kombucha te.

Gjære tid: 15 dag
Sucrose.22 g
Glykose.78 g
Fruktose. 65 g
-----
1.  65 g

2.6 Hva is glykose?

Glykose is en monosaccharide.
Denne enkle sukker is derivable fra forvandle stivelse such idet hva hende da mashing malted korn.  Sukker prosessor kan gjør denne sukker fra en mangfoldighet av sources-corn (maize), hvete, ris, potet, i shorts, anything med billig stivelse kan be input into de prosess.
Imidlertid, dersom ikke komplett raffinere ned til enkle sukker, noe av de opprinnelse kan be discernible.  De flest alminnelig formularene av denne sukker is dextroglucose, en naturligvis occurring formularene commonly henvise til idet druesukker (og benevne mais sukker og drue sukker).  Denne formularene av glykose har mange kilde inkludere drue saft, egent grønnsak og honning.  Den har omkring halvdel de forsøte kraft av regelmessig sukker. Because den doesn't ikke krystallisere nemt, den it's anvende til gjør kommersiell slikkeri og frostings, as well as i bake goods, bløt drikke og annen processed mat.  Mais sirup is en formularene av glykose gjør fra maisstivelse.

2.7 Hva is maltose?

Maltose, og benevne "malt sukker," is en disaccharide gjør opp av 2 glykose molekyl.
Because den is komplett fermentable denne sukker skuespill an viktig rolle i de gjæring av alkohol ved forvandle stivelse til sukker. Den og occurs da enzymes reagere med stivelse, ( such idet hvete mel) til produsere karbon dioksid( CO2) gass hvilke is og hva gjør flest brød deig steget.

2.8 Hva is fruktose?

Levulose eller "frukt sukker" en ketohexose, CH2OH.  (CHOH) 3.  -CO.  CH2OH,
( f. diphosphate, f.  1.  6-diphosphate, de herde ung ester.  f.  6-phosphate, de Neuberg ester).  Den is an ytterst søt stoff hvilke is en naturlig by-product av frukt og honning. Fruktose is another monosaccharide hvilke gjær hurtig gjære.  Fruktose smak atskillig søt than glykose eller tilogmed de forening av fruktose+ glykose= ( sucrose), tilogmed skjønt den inneholde bare halvdel de kalori, mens ulik glykose, den kan be anvende ved diabetiker. Den is og atskillig water-soluble dengang glykose. Fruktose komme i granulere og sirup formularene.  Unnta i de sak av noe væske, such idet en saus eller drikk, den should ikke be substituted for regelmessig sukker
( sucrose) unless en recipe avgi spesifikk substitusjon.  Da varme, fruktose tapt noe av dens forsøte kraft.

2.9 Hva is druesukker?

Druesukker is en naturligvis occurring formularene av glykose, hvilke is og benevne mais sukker og drue sukker.

2.10 Hva is lønn sirup?

Lønn sirup is gjør fra de sap av de sukker lønn tre. Etter innsamle de sap, den is koke inntil den it's tykk og syrupy.  Lønn sirup is graded according to color og flavor.
Allment, OSS grades are: Fancy eller Grade AA, en lysende rav colored sirup med en mild flavor; Grade en is medium rav og mellow-flavored; Grade B is mørk rav og hearty flavored; og Grade C is meget mørk med en robust, molasses-like flavor.  Ettersom de processing av lønn sirup is labor-intensive, pure lønn sirup is aldeles dyr.  Pure lønn sirup should be refrigerated etter åpning.

2.11 Hva is lønn sukker?

Lønn sukker is og gjør fra de sap av sukker lønn tre. Den It's omkring twice idet søt idet granulere hvit sukker.

2.12 Hva is laktose?

Laktose is en sukker hvilke occurs naturligvis i melk og is benevne "melk sukker." Den It's de små søt av all de naturlig sukker og is anvende commercially i mat such idet baby formel og slikkeri.

2.13 Hva is levulose?

Frukt sukker, en levorotatory ketohexose, i de formularene av ufargede, syrupy væske fra frukt og honning.  Den occurs og i de tarm, og is noenganger fannt i de urin.  Ordinær stokk sukker is forandre into druesukker og levulose ved fordøyelse.  Levulose is og benevne fruktose.

2.14 Hva is sucrose?

Sucrose is og benevne "bord sukker " og "stokk sukker." Den is en disaccharide hvilke is komponere av 1 molekyl av glykose og 1 av fruktose. Atskillig precisely, den is druesukker pluss levorotatory fruktose. Den must be brekke bortsett foran de gjær kan anvendelse den.
Da varme i an acidic oppløsning de sukker is invertere til gjør D(+) -glucose og D(-) -fructose.
Gjær vilje invertere de sucrose dersom den is ikke allerede i at formularene foran anvende ved anvende invertase. Den is avlede fra sukker beets eller sukker stokk hvilke are knuse og oppløse i vann. De rå sirup is koke ned til konsentrat den til en punkt hvor noe fraksjon krystallisere.
De forbli tung sirup( sage molasses) is atskille fra de 95+% pure sukker. De krystall are dengang videre processed atskillig tid til forøkelse dens purity hvilke omsider avkastning de pure hvit krystall vi commonly anvendelse. Noe annen commonly anvende sukker are og produsere under de processing. Denne enkle ufargede sukker kan be komplett gjære.

2.15 Hva is invertere sukker?

Denne is simpelthen sucrose (bord sukker) at har been subjected til hydrolysis hvilke brekke ned de disaccharide sucrose into dens bestanddel sukker. De fruktose is invertere (gjør into dens optisk isomer). De inversjon prosess innvikle tilføydes syrlig og is usually done at høyest temperatur til fart opp de prosess.  Alternativt, de invertase enzyme kan be anvende.

2.16 Hva is rå sukker?

De bare uraffinert sukker disponibel til de gjennomsnitt forbruker synende til be Sucanat ™, an evaporere sukker stokk sirup. Rå beet sukker is reputed til be unsavory.  Den may be mulig i noe marked til få annen rå sukker. I Hawaii, ananas sukker may noenganger be fannt.

2.17 Hva is demerara sukker?

Denne is crystalizable sukker fra de 1 skritt av utsøkthet. Den har en garve til brun color fra de rest impurities. Noe mat faddists attributt beneficial resultat fra anvende denne, men unless en lot is forbruke, de potensiale gavn are meget lav. Demerara is og benevne " turbinado" og "rå sukker".
Demerara is de forene kongerike vilkår, turbinado de American vilkår. Demerara is usually en mørk brun shade, mens turbinado is tenner, atskillig av en garve eller taupe color. Den is omkring 98% sukker med noe rest karbohydrat gaven.

2.18 Hva is molasses?

Molasses: under de raffinere av sukker stokk og sukker beets, de saft hvilke is squeezed fra disse plante is koke til en syrupy blanding fra hvilke sukker krystall are ekstrahere. De forbli brownish-black væske is molasses. De valg av navn for denne sukker sirup synende til avspeiles regional språk forkjærligheten heller than any større forskjell. I de forene stat, molasses is de foretrekke vilkår, mens i de forene kongerike, treacle is anvende. Hvorvidt eller ikke molasses is sulfured eller unsulfured avhenge på hvorvidt sulfur was anvende i de processing. I general, unsulfured molasses is tenner og har en ren sugar-cane flavor. Lysende og mørk molasses are disponibel i supermarked, mens blackstrap molasses is atskillig readily fannt i health-food butikk.

2.19 Hva is sorghum?

Denne kornsort gress har bred, corn-like blad og veldig clusters av kornsort korn at de avslutning av høy, pithy stengel. Sorghum is en powerhouse av ernæring, men, skjønt den it's de 3 leading kornsort crop i de forene stat, nesten all av den is anvende for dyr fodder.  Around de verden imidlertid, den it's de 3 stor mat korn. En få OSS mølle do selge den ved posten orden.
1 sorghum by-product de forene stat does anvendelse for menneske forbruk is de søt saft ekstrahere fra de stengel, hvilke, lik at fra de sugarcane, is koke ned til produsere en tykk sirup benevne sorghum molasses (og sorghum sirup eller simpelthen sorghum.) Den It's ofte anvende idet en bord sirup og til forsøte og flavor bake goods.

2.20 Hva is stokk sirup?

Stokk sirup is gjør fra sukker stokk. Denne tykk, ytterst søt sirup is anvende i Caribbean og Creole kokekunst og is disponibel i shops spesialisere i those cuisine's.

2.21 Hva is gyllen sirup?

Lik molasses, denne is en sirup at forbli etter de crystallizable sukker har been fjerne.
Imidlertid, ettersom de sirup is fjerne sen i de utsøkthet prosess, den doesn't ikke har idet tung en smak eller color idet molasses. Den It's gjør fra evaporere sukker stokk saft og har en rich, toasty flavor unmatched ved any annen søtningsmiddel.

2.22 Hva is mais sirup?

Mais sirup is en tykk, søt sirup anlagtes ved processing maisstivelse med acids eller enzymes.  Den komme i lysende eller mørk formularene. Lysende mais sirup har been klarlagdes til fjerne all color og cloudiness.  Mørk mais sirup, because den har karamell favor og coloring tilføydes til den, har en dypere color og en sterk flavor. Mais sirup is især populær idet an ingrediens i frostings, slikkeri, jams og gelé because den inhibits krystallisering.  Den It's og anvende idet en pannekake sirup.

2.23 Hva is high-fructose mais sirup?

HFCS is en væske blanding av omkring equal del av glykose og fruktose fra maisstivelse.  Samme sødme idet sucrose.

2.24 Hva is brun sukker?

I de OSS, denne is rettferdig raffinere sukker med noe molasses tilføydes tilbake i.
De OSS mat lov sagt at bare raffinere sukker (ingen rå komponent) kan be selge med denne navn. Denne lov may faktisk har atskillig til do med enforcing en lignende smak for både sukker beets og sukker stokk, ettersom de beets, da uraffinert, har en fattig smak than stokk sukker.
Another type av brun sukker is benevne "  Piloncillo," en Mexican brun sukker hvilke is semi-refined granulere sukker.

2.25 Hva is honning?

Honning is en kompleks blande av sukker men den is hovedsaklig glykose (omtrent 30%, ved vekt) og fruktose (40%) i invertere formularene. De bie forråd de invertase, hvilke is de enzyme at invertere de fruktose. Honning makeup is ikke konsekvent, den variere ved kilde, årstid, region og produsent. Den is omkring 75% fermentable sukker, de rest is vann, protein, noe minerals, etc.
Der are hundreds av forskjellig honning throughout de verden, flest av dem are named for de blomst fra hvilke de originate. De blomst at produsere noe av de flest populær honning are kløver, appelsin blomstre, og sage. En få annen honning, noe av hvilke are disponibel i begrense kvantitet, are fra de nedenstående blomstre: alfalfa, bokhvete, løvetann, lyng, linden, bringebær, spearmint og timian. Honning komme i 3 basic formularene: kam honning, med de væske fremdeles i de chewy kam, både av hvilke are spiselig; chunk-style honning hvilke is honning med stykke av honeycomb inkludere i de krukke, og regelmessig væske honning at har been ekstrahere fra de kam, atskillig av hvilke har been pasteurisere til hjelp avverge krystallisering.  Butikk tightly forsegle væske honning i en kjøle, tørre plass opp til en år; butikk kam og chunk honning for opp til 6 måned.

Honning, as well as being en næringsrik mat, is og being anvende på sår etc.,-- for dens antiseptisk eiendom.  Der is atskillig forskning being done at de gaven tid i de ettersøkningene for mat med naturlig antibiotisk eiendom.

2.26 Hva is jaggery?

Jaggery is en mørk, kurs, uraffinert sukker, noenganger henvise til idet "håndflate sukker:" den kan be gjør enten fra de sap av various håndflate tre eller fra sugar-cane saft. Den is fortrinnsvis anvende i India, hvor mange categorize sukker gjør fra sugar-cane idet jaggery og at processed fra håndflate tre idet "gur". Den komme i atskillig formularene, de 2 flest populær being, en bløt, honey-butter tekstur og en solid cake-like formularene.  De solid versjon, da knuse, is anvende til sprinkle på kornsort etc., mens de bløt versjon is anvende til idet en sprer. Jaggery har en søt, wine-like duft og flavor at utlåne distinksjon til whatever mat den embellishes.
Den kan be innkjøpe i øst Indian marked.

2.27 Hva is klippe sukker?

Klippe sukker is ikke idet søt idet regelmessig granulere sukker.
Den komme i de formularene av amber-colored krystall, hvilke are de resultat av sukker cooked inntil den begynne til color. Den It's anvende til forsøte egent Chinese te og kjøtt glasur.

2.28 Does temperatur berøre how much sukker is anvende under gjæring?

De høyest de temperatur, de hurtig de gjæring prosess, og de hurtig de sukker vilje be anvende opp og forvandle into syrlig.

2.29 Do sukker forårsaker tann forfall?

[De nedenstående svar is fra de IFIC, internasjonal mat informasjon Council grunnleggelse, 1100 Connecticut aveny, N. W. suite 430, Washington, DC 20036.(Henblikk i bibliografi, del 8)]

Tann forfall is de resultat av mange faktor, inkludere arvelighet og de make-up og gjennomstrømning av saliva.  Sukker og annen karbohydrat such idet stivelsesholdig mat og skuespill en del.  Kavitet occur da bakterie i dental plaque brekke ned stivelse og sukker til formularene acids at tilintetgjordes tann emalje, dentine og/ cementum. [85] sukker forbruk is ikke umiddelbart berette til periodontal disease.  Dyr studie do angas de frekventere spise av sukker may stimulere de energi metabolisme av plaque bakterie, forøkelse plaque bind og dermed indirekte forøkelse risiko til periodontal sunnhet.  [92, 93] men regelmessig flytting av plaque, hvilke is nødvendig til periodontal sunnhet dog, eliminere denne indirekte risiko.

2.30 Do sukker forårsaker vekt gevinst?

[De nedenstående svar is fra de IFIC, internasjonal mat informasjon Council grunnleggelse, 1100 Connecticut aveny, N. W. suite 430, Washington, DC 20036.(Henblikk i bibliografi, del 8)]

Because sukker smak behagelig og menneske are født med en forkjærligheten for en søt smak, vitenskapsmann har spekulere at spise sukker may forsprang til overeating og dermed fedme.
[30] forskning imidlertid, vise sukker do ikke interfere med bodily kontroll for energi balanse, nor do de stimulere appetitt i normal sunn voksen eller barn.  I gjennomgang av de effekt av sukker forbruk på energi tilførsel, Anderson konkludere at sukker i beløp av 50 gram eller atskillig, avgi fra 20-60 minutt foran en måltid, decrease de spisetid mat tilførsel i voksen. [31] denne angas at voksen fastholde regulatory kontroll for energi tilførsel da forbruke sukker.  Studie og angas da barn spise sucrose foran måltid, deres spisetid tilførsel decreases.  [32-36]
 

2.31 Do sukker enhance fysisk opptreden?

[De nedenstående svar is fra de IFIC, internasjonal mat informasjon Council grunnleggelse, 1100 Connecticut aveny, N. W. suite 430, Washington, DC 20036.(Henblikk i bibliografi, del 8)]

Idet karbohydrat, sukker are foretrekke idet en metabolsk brensel under high- intensitet utøvelse.  [15, 16] videre, ved forbruke tilstrekkelig beløp av karbohydrat foran og omgående etter utøvelse, atlet kan fastholde kropp butikk av karbohydrat, eller glycogen. De beløp av muskel glycogen umiddelbart berøre utholdenhet capabilities, eller de tid an atlet may reelt oppføre under an begivenhet.  [17, 18, 19] tilstrekkelig karbohydrat forbruk omgående etter utøvelse muliggjordes multippel aktivitet i en enslige dag og fornye karbohydrat butikk på en daglig basene.  [26]

2.32 Do sukker forårsaker diabetes mellitus?

[De nedenstående svar is fra de IFIC, internasjonal mat informasjon Council grunnleggelse, 1100 Connecticut aveny, N. W. suite 430, Washington, DC 20036.(Henblikk i bibliografi, del 8)]

Den har been klar for mange år at sukker do ikke forårsaker diabetes mellitus.  De effekt av sukker på de betingelse har been små brønn forstå.  Enkle sukker were once tenke til be atskillig hurtig fordøydes og absorbere than kompleks karbohydrat, og altså raise blod glykose nivå til en greater omfang.  Den is nå kjenne imidlertid, at de absorbsjon kurs av sukker avhenge på de formularene i hvilke de are forbruke, inkludere de mat matrise( hvorvidt sukker are i fritt oppløsning eller inneholde innenfor plante celle eller emulsjon eller skumme struktur av processed mat).  [2] Once absorbere, de diettisk kilde av sukker har lille betydningen.
Contrary til populær opinion, forskning og vise at raffinere sukker are ingen atskillig likely than naturally-occurring sukker, eller cooked stivelse til negatively berøre blod glykose i både sunn subjekt og people med diabetes.  [43] i 1981, Jenkins et al.  Omfattende klassifisere mat according to deres impact på blod glykose.  [44] de vise mange mat inneholde sukker, such idet ice cream og slikkeri, raised blod glykose nivå less-or har en lav glycemic indeks( GI) - than mat such idet hvit eller hel korn brød.

I recent år, de American Diabetes sammenslutning revidere dens diettisk anbefaling til godkjende moderere beløp av sucrose i de diett av person hvis diabetes is brønn kontrollere.  [57]

2.33 Do sukker forårsaker hypoglycemia?

[De nedenstående svar is fra de IFIC, internasjonal mat informasjon Council grunnleggelse, 1100 Connecticut aveny, N. W. suite 430, Washington, DC 20036.(Henblikk i bibliografi, del 8)]

Brand Miller et al. Sammenligne mat belage med og uten raffinere sukker og sage høyest blod glykose og insulin besvarelse bare til meieri produkt til hvilke sucrose har been tilføydes.
[43] de konkludere at de effekt av tilføydes sucrose til en mat avhenge på de GI av de unsweetened mat.
I tilsetning, de fannt ingen rebound hypoglycemia etter spise mat inneholde raffinere sukker.
På de basene av denne studie, hvilke inkludere en meget stor antall av mat, Wolever og Brand Miller suggest at mange mat inneholde enkle sukker, hvorvidt raffinere eller naturligvis occurring impact blod glykose små than flest stivelsesholdig mat i de vestlig diett.  [43]

2.34 Hvordan does de sukker innhold i gjære Kombucha sammenligne til frukt saft?

Kombucha te = 1.65g per 1 fluid unse( gjære 15 dag)
Drue saft  = 4.83g per 1 fluid unse
Grapefrukt saft = 1.83g per 1 fluid unse
Eple saft( klar) = 3.50g per 1 fluid unse

NOTERT:

Drue saft = Welsh's drue saft( fra konsentrat) med ingen sukker tilføydes.
Grapefrukt saft = 100% pure unsweetened( fra konsentrat)
Eple saft  = 100% pure klar unsweetened.

2.35 Hva is de sukker innhold av Kombucha te sammenligne med frisk frukt?

Kombucha te............  =1.65g per 1 fluid unse.
(Gjære 15 dag) frukt sukker innhold % av frisk vekt kalk 1% avocado 1 sitron 2 tomat 3 Cranberry 4 rød Currant 6 grapefrukt 6 Guava 7 Cantaloupe 7 jordbær 7 bringebær 7 Blackberry 8  Papaya 8 aprikos 9 Watermelon 9 fersken 9 sort Currant 10 Pear 10 Honeydew 10 appelsin 11 plomme 11 Blueberry 11 stikkelsbær 11 pasjon frukt 11 Prickly Pear 11 mango 11 ananas 13 Pomegranate 13 eple 13 kirsebær 14 Kiwi 14 Persimmon 14 fiken 15 Drue 16 banan 17 Litchi 17


3.  VANN:


3.1 Kan jeg anvendelse tappe vann til gjør Kombucha te?

Yes.  Tappe vann kan be anvende dersom deg koke den 1 for 10 minutt. Denne vilje drepe skadelig bakterie og vann molds at may be gaven.

3.2 Should jeg koke vann til gjør Kombucha te?

Dersom deg are anvende any vann annen than destillere deg should koke for 10 minutt.  Tilogmed bottled vann may inneholde bakterie.  Den avhenge på hvor de vann originated.  Den kan og inneholde mikroskopisk parasitt.

3.3 Hvordan do jeg få de klor out of tappe vann?

De quickest veien til få klor out of tappe vann is til koke de vann avdekke for 5 minutt, denne tillate de klor gass til dissipate into de luft. Another metode is til draw de vann og forlate den satt avdekke for 24 time.  De klor vilje dengang dissipate naturligvis.

3.4 Should jeg anvendelse bottled vann for Kombucha te?

Deg kan anvendelse bottled vann, men at isn't ikke en nødvendighet idet lengtet idet deg koke din tappe vann.

3.5 Is brønn vann pengeskap for gjør Kombucha te?

Yes. Den is usually pengeskap dersom den it's koke first--provided deg bo i an areal at is brønn bort fra an industriell site at anvendelse giftig chemicals.  Dersom deg bo i en tung industriell areal eller farm areal hvor de anvendelse giftig chemicals, de omringe ground vann kan be forurense ved tung metall as well as plantegift og insektgift.  Disse giftig compounds kan fannt deres veien into de undergrunnsbane stream at fore into din brønn, og gift de vann. Dersom deg bo i such an areal, den would be klok til anvendelse kommunal vann eller filter din brønn vann foran anvende den for drikke hensikt.

3.6 Should jeg anvendelse destillere vann til gjør Kombucha te?

Den isn't ikke en behov til anvendelse destillere vann, men mange people do anvendelse den.
Imidlertid, født i forstand at de destillasjon prosess, mens fjerne giftig chemicals etc., og fjerne all de minerals fra de vann.

3.7 Dersom my city vann inneholde chloramine, kan jeg få den ut ved koke de vann?

Ingen.  Koke vilje ikke fjerne chloramine fra din vann.

3.8 How much vann should vi be drikke daglig?

De RDA (anbefale diettisk Allowance) av vann is 64 fluid unse, regardless av hvorvidt deg are drikke Kombucha te eller ikke. Another veien til avgjordes de beløp av vann vi should be drikke is til dele din vekt ved 2. For eksempel, jeg vekt 108 pund, så jeg should be drikke en minimum av 54 unse av vann en dag.

3.9 Is den pengeskap til anvendelse vann fra de het vann tank til gjør Kombucha?

Vann out of din het tappe allment har sunnhet true nivå av tung metall( such idet forsprang) as well as an off-taste. Deg should overveides denne vann uegnede for menneske forbruk.
Incidentally, dersom deg bo i de forene stat i en hus hvis rørleggerarbeid system was konstruere mellom de 1930's og de sen 1970's, den it's en bedre idé til la de forkjølelse tappe løpe at full for omkring en minutt foran anvende den.  Denne vilje hjelp flush ut tung metall at may har innsamle i de vann idet den satt i de rørleggerarbeid system.  Denne gå for all tappe vann forbruk av kurs, ikke rettferdig for de te.

3.10 Is pasteurisering en pengeskap metode til purify vann?

According to an artikkel skrivende ved Dale Andreatta, hvilke was offentliggjordes i de April/ May 1996 utstede av" bopel kraft" # 52, "...contrary til hva people tro, den is ikke nødvendig til koke vann til gjør den pengeskap. Den is og ikke nødvendig til destillere vann unless de vann is chemically kontaminere eller brackish.  Oppvarming vann til 149° F( 65°C) for 6 minutt, eller til en høyest temperatur for en kort tid, vilje drepe germs, virus, og parasitt. Denne prosess is benevne pasteurisering."

3.11 Hva is Cryptosporidium og hvordan is den transmittere?

Cryptosporidium is en mindre parasitt at is fannt i de feces av infisere menneske eller ung dyr.
Menneske are infisere da de ingest oocysts at kontaminere vann, mat, hendene eller annen gjenstand.

3.12 Hva are de symptom av Cryptosporidium infeksjon?

I immunocompromised person, Cryptosporidium infeksjon forårsaker diarrhea at is usually vannede, sist 1 til 2 uke og is ofte ledsage ved abdominal krampe, trettheten, nausea, vomiting og low-grade feber.  People usually fremkalle symptom omkring 5-9 dag etter ingesting de oocysts.
I person med severely svekke immun system, cryptosporidiosis kan be kronisk og severe.
De vannede diarrhea kan be prolonged og debilitating og may be fatal.

3.13 Hvem is at risiko for severe cryptosporidiosis infeksjon?

Person at risiko for severe cryptosporidiosis inkludere person med AIDS, person hvem har kreft eller organ eller bone marg transplantasjon hvem are ta narkotika til at svekke de immun system og person hvem are født med genetically svekke immun system.

3.14 How much Cryptosporidium infeksjon is der?

I de general befolkning i de forene stat, omkring 1% av stool eksemplar fra person med diarrhea har tested positiv for Cryptosporidium infeksjon.  Omkring 15% -30% av voksen i de forene stat har bevis av noe foregående infeksjon med Cryptosporidium, basere på en blod prøve.
Cryptosporidiosis is among de flest alminnelig forårsaker av diarrhea i pasient med AIDS i de forene stat.  De egentlige forekomst av cryptosporidiosis i AIDS pasient is uvisst, men den is tro at 5% -10% av AIDS pasient vilje fremkalle cryptosporidiosis each år.

3.15 Hvorfor is Cryptosporidium en problem i behandle drikke vann?

Flest overflate vann kilde, such idet sjø, elv, og streams inneholde noe Cryptosporidium oocysts.
De oocysts are høyt resistent til klor og annen desinfeksjonsmiddel, hvilke are anvende til drepe bakterie og virus i drikke vann.  I tilsetning, de oocysts are så mindre (4-6 microns i diameter) at konvensjonell kommunal vann behandling does ikke garantere 100% flytting av de oocysts.
Da tested repeatedly, en lille hen halvdel av de offentlighet vann forråd at tilveiebrakt rå vann fra elv, sjø og streams har lav nivå av Cryptosporidium i de behandle filtrere vann.

3.16 Hvordan kan jeg fortalt dersom jeg har Cryptosporidium i my drikke vann?

Spesiell prøve are behøvdes til identifisere Cryptosporidium i vann. Disse prøve are dyr og are ikke very good for detecting lav antall av organisme at may be gaven i tappe vann.
Disse prøve innvikle filtrere stor bind av vann gjennom en filter og ransake de filtrat nedenunder en spesiell mikroskop.

3.17 Hva is de behandling for Cryptosporidium infeksjon?

Flest people få bedre uten behandling for cryptosporidiosis because deres immun system få rid av de infeksjon uten behandling. Skjønt noe narkotika synende til forbedre de symptom i noe pasient med svekke immun system, ingen pengeskap og general virkningsfull formularene av behandling for cryptosporidiosis har been identifisere til dato. 1 narkotika, paromomycin, forekomme til be de flest love currently.

3.18 Are omvendt osmosis og microfiltration system virkningsfull?

På en studie lede ved leading epidemiologists og forsker David G. Aldiss og Dennis Juranic, senter for Disease kontroll; Robert S. dam, Basics; merke Remshak, Milwaukee sunnhet avdeling; Susan Stokes, vitenskapelig ressurs Program1 og Jeffrey Davis, Wisconsin divisjon av sunnhet, fannt at bare 18% av de enkelte hvem anvende en omvendt osmosis eller microfiltration system og unngikkes tappe vann at bopel og arbeide blir ill. Både av de enkelte hvem blir ill børste deres tann med untreated vann, og 1 drikke tappe vann at en offentlighet byggde - angas mulig kilde av infeksjon ubeslektede til filtrere vann.  Conversely, de kurs av disease for those anvende submicron behandling system, men hvem drikke untreated vann bort fra bopel, was 80%. For those anvende behandling system greater dengang 1 micron, de sykdom kurs was tilsvarende til at av de general befolkning.

Mens de studie notert at koke vann is technically de flest virkningsfull bety av behandle vann infisere med Cryptosporidium, den og notert at enkelte hvem drikke microfiltered vann under de utbrudd, inkludere vann behandle med omvendt osmosis, were brønn beskytte.
Den gå på til punkt ut at filtrere vann is en atskillig beleilig alternativ than koke.

3.19 Hvordan do jeg desinfisere my vann?

Ved koke.  De koke punkt av vann at hav nivå is 212°F (100°C).  Skjønt mange organisme vilje dø fra prolonged eksponering til temperatur små than koke, ( pasteurisering) brakt vann til en full, rulle koke vilje drepe any bakterie, virus, eller parasitt.  Der are ingen organisme kjenne til be skadelig til mann at kan overlevdes any periode av tid at 212°F.  Rettferdig til be pengeskap at meget høyest altitudes, 1 might want til koke de vann en få minutt (hen 8.0 fot).  Tilogmed at 19. 0 fot, hvor de vann koke at 81°C, virus og bakterie vilje be drepe innenfor seconds og giardia cysts i mere minutt.

3.20 Hvordan kan jeg purify my vann?

Filter: dersom deg are tenke av buying en vann filter, * de nedenstående pore størrelse are behøvdes til filter ut spesifikk organisme.  For optimum resultat, alltid utta en filter med en pore størrelse ingen greater than 0.4 microns dersom deg avvente til beskytte yourself fra bakterie such idet cholera, tyfoid og e. coli. Noe filter kombinere en stor pore størrelse med harpiks hvilke frigivelse jod på fordring.  De are allment virkningsfull for bakterie og virus. En filter uten de jod harpiks, tilogmed med en pore størrelse små than 0.4 microns vilje ikke eliminere virus - dersom deg anvendelse 1 av disse på vann hvilke is likely kontaminere med menneske avfall, den would be klok til pre-treat de vann med jod.

Organisme og pore størrelse behøvdes:

Omvendt Osmosis: de vast flertall av rensing system innvikle filtrering av noe sort.
All filtrering arbeide på de samme grunnprinsipper, bare de størrelse av de pore i de filter are forskjellig.  De bedre filtrering at is commercially disponibel is filtrering ved omvendt Osmosis.  Pore størrelse her are. 6 microns.  Gå til stor filtrering pore deg har nano-filtration.  6 microns, ultra-filtration.  6 microns, og micro-filtration.  6 microns.  Etter denne deg har various annen filtrering media hvilke rekkevidde fra 1 micron til 100 commonly kjenne idet bunnfall filter. For størrelse sammenligning, en menneske hår is omkring 100 microns.  En bopel omvendt Osmosis system kan substantially forminske oppløse metall such idet calcium, magnesium, sodium og mangan as well as brackish mineral salt, klorid og annen smak.  Imidlertid de vann trykk must be fastholde at 4-70 psi til keep en kjøre avpresse across de membran til produsere en høyest klarhet, lav mineral innhold vann.  Den should be notert at an omvendt Osmosis system is ikke en oppløsning for all vann problem og at de vann must be potable (pengeskap for menneske forbruk) foran den is putte gjennom an RO system.

Trekull:

Denne does ikke har atskillig antibacterial effekt men vilje fjerne dårlig lukt og smak og noe kjemisk pollutants.  Den is noenganger dersom idet an tilsetning til de regelmessig vann rensing anordning.  Micropore filter: denne vilje stoppe stor microorganisms such idet ameba og giardia men bakterie og especially virus vilje passerseddel gjennom.

Destillasjon:

Destillasjon is an forsøk til etterligne natur, vann is evaporere fra 1 beholder til another beholder.
I natur denne occurs uavbrutt, fortrinnsvis fra de jorden (hav, sjø, elv, etc.,) til de himler.
I destillasjon, denne prosess usually is akselerere ved varme. Der are mange type av destillasjon units hvilke de forbruker kan buy, fra enkle 2 gallon en dag units til hel hus ansøkning.
De omkostning is typically aldeles en bet atskillig than de annen filtrering anordning, men de kvalitet av vann is og bedre og atskillig egent. Mens de destillasjon prosess alene is meget virkningsfull, egent pesticid og contaminants lik flyktig organisk compounds( VOC's) og radon forvandle into dampene readily, og kan reise med de damp out of de koke kammer.
Nesten all husholdning destillatør anvendelse spesiell vents og karbon pre- og post- filter til reelt deal med disse contaminants.

3.21 Hva do destillatør units behandle?

Destillasjon is an virkningsfull prosess for produsere høyt behandle drikke vann.
Destillasjon kan vesentlig forminske nivå av bunnfall, metall og biologisk contaminants, hvilke are unable til reise out of de koke kammer med de damp. Da kombinere med virkningsfull aktivere karbon filtrering, contaminants lik VOC'S og radon kan og be kontrollere. Den is anbefale at bare units formgi og tested for health-contaminants-reduction be anvende for such hensikt.
Disse units, da kombinere med aktivere karbon filtrering, kan be anvende til reelt behandle such contaminants idet:

En destillasjon system med aktivere karbon filtrering kan og be aldeles virkningsfull for behandle estetisk drikke vann contaminants lik klor eller jern bakterie, hvilke forsprang til ubehagelig smak, lukt, eller colors. Destillasjon is an virkningsfull vann behandling teknologi for husholdning og kommersiell anvendelse. Den forsyne vann med en distinkt klarhet, opp til 98% fritt av impurities.
Destillasjon units are continually being forbedre til forøkelse effektivitet og vann output, gjør dem increasingly populær og cost-effective for beboelses og kommersiell bruker ens.

3.22 Hva is syrlig regn?

Syrlig regn is rainfall med en pH av små de 7.0.  1 kilde is de kombinere av regn og sulfur dioksid utstråling hvilke are en by-product av forbrenning av fossil brensel.  Og henvise til idet syrlig deposition og våt deposition. 

4.  BEHOLDER:


4.1 Hva type av gjæring beholder should jeg anvendelse?

Til gjære de te noe people anvendelse stone crocks men everybody kan ikke få those.
Deg kan og anvendelse gallon størrelse glass pickle krukke, eller glass Sun-Tea krukke, eller en rund glass fisk skål.  Dersom deg anvendelse en gallon krukke, do ikke anvendelse de metall lokk at may komme med den. Noe people lik til anvendelse en beholder at har atskillig bredde than høyde, such idet stor glass blande skål, emalje roasters, crock pots, etc.

Be sure de beholder deg anvendelse is stor tilstrekkelig til holde at små 1 gallon av væske.
Huske til tillate for rom at is ta opp da deg tilføydes din Kombucha koloni.  Do ikke fylle de beholder all de veien til de brim, forlate atskillig tomme mellom de te oppløsning og de topp av de beholder.  Unngikkes metall, eller metal-containing materials.  Deg should pinne med stone, glass, eller# 1 eller# 2 food-grade plastikk, hvilke is egnet for acidic mat.  De glasur på noe keramikk may inneholde spor beløp av forsprang, så unless deg are egent at denne i ikke de sak, unngikkes keramikk idet brønn.  Acidic drikk vilje leach de forsprang out of de glasur. Krystall may inneholde forsprang og, så den it's ikke tilrådelig til anvendelse any type av krystall beholder.

4.2 Kan jeg anvendelse en plastikk gjæring beholder?

Yes, men dersom deg do anvendelse plastikk, be meget sure at den is en bedre kvalitet mat grade plastikk at is anbefale for acidic våt mat.

4.3 Hva do de kode antall på de bunn av plastikk beholder gjengas?

De samfunn av de plastikk industri, Inc., har anlagtes en coding system for plastikk beholder.  De begynne phasing den i på July 1, 1988.  De kode antall (1-7) derinne de 3 pil på de bunn av plastikk beholder are anvende til skjelne de forskjellig type av plastikk harpiks for gjenbruk hensikt.  Mange people anvendelse plastikk beholder til butikk og gjære deres Kombucha te uten kjenne de type av plastikk anvende i deres beholder eller tilogmed dersom de are pengeskap til anvendelse for mat.  Da anvende plastikk beholder til butikk mat produkt, eller for gjære din Kombucha, den is vital at deg kjenne omkring de sikkerheten av de plastikk beholder deg are anvende.  Ikke kjenne denne vital informasjon kan turn out til be en farlig fremgangsmåtene.  Any plastikk beholder har en antall høyest than# 2 are ikke pengeskap til anvendelse for gjære din Kombucha te eller for lagre den.  I begripelighetene any plastikk hvilke har en antall høyest than# 2 should ikke be anvende for any type av mat magasinering.  De nedenstående informasjon vilje avgi deg en bedre idé av de type av plastikk og deres anvendelse.
 

4.4 Hva type av pot should jeg anvendelse til koke de vann for Kombucha te?

Deg kan anvendelse non-magnetic rustfri stål pots, Corning Ware™, Pyrex™, eller any annen heat-proof glass.

4.5 Kan jeg anvendelse an aluminum pot til koke vann til gjør Kombucha te?

Ingen.  Aldri anvendelse aluminum for any del av denne prosess idet te is acidic ved dens meget natur og vilje leach aluminum into din te -- ikke hva deg want til hende!  Tilogmed slette vann vilje leach aluminum out of de pot og into de vann.  Vann korrodere aluminum, og de høyest de temperatur, de greater de korrosjon.

4.6 Hva type av bedekke should jeg anvendelse?

Aldri bedekke din gjære te med en metall eller any solid lokk.  Den is bedre til anvendelse en tightly veve klede, disposable ublekede kaffe filter, ublekede papir håndkle, eller lignende type bedekke.  Do ikke anvendelse osteklede, idet den har too tapte en weave--this tillate støv og vermin (frukt fløyet, maur etc.,) Til inngå de gjære beholder.

4.7 Hvorfor do jeg behøvdes til bedekke de gjære beholder?

Deg behøvdes til bedekke de gjære Kombucha te med en klede, eller ublekede papir bedekke, til avverge air-borne støv (hvilke may be lastede med mold, bakterie og vill gjær spores) fra få into din gjære Kombucha.  Disse bedekke vilje og tillate oksygen til nåddes de koloni, og tillate karbon dioksid gass til flukt.  Til stoppe frukt fløyet etc., fra crawling i nedenunder de bedekke, gjør sure de kant are holde tightly til de beholder med an elastisk eller gummi band.

4.8 Kan jeg anvendelse pottemakerverksted, krystall, og male keramikk beholder?

De FDA råddes people ikke til butikk Kombucha i male keramikk beholder eller fartøy gjør av forsprang krystall, because de gjære is ytterst acidic og kan forårsaker skadelig nivå av forsprang til leach into de gjære te.

4.9 Kan jeg anvendelse Tupperware til gjære eller butikk Kombucha te?

According to Günther Frank, Tupperware is en high-grade syntetisk materiell av de polyolefine gruppe, e. g., polyethylene (PE), eller polypropylene.  Vinen eller eplemost hvilke har en pH verdi lignende til at av Kombucha, is og lagre i beholder av denne food-grade materiell. Imidlertid, deg should unngikkes beholder gjør av polyvinyl klorid (PVC), eller polystyrene.  Sterol is beskadige til one's sunnhet og kan passerseddel fra beholder gjør av denne materiell, into de væske undergå gjæring.

4.10 Hvor kan jeg fannt 1 gallon glass krukke til gjære Kombucha te?

Deg might forsøke "undergrunnsbane".  De har 1 gallon glass pickle krukke at kan be anvende for de Kombucha te.  I noe cities de avgi dem bort til anyone hvem har en anvendelse for dem.
Noe people foretrekke en bredere munn krukke, men deg kan ikke slå de pris. Og flest butikk selge gallon "Sun-Tea" krukke gjør av glass at har en byggde i spigot.

4.11 Hvor kan jeg fannt stor glass beholder til gjære Kombucha te?

Stor glass beholder kan be innkjøpe gjennom en kjemisk forråd hus eller noenganger de kjemi aksje rom av en universitet.  Annen mulighet are en glass water-bath eller stor fishbowls, eller glass two-gallon flat bowls--the art deg might anvendelse til keep skilpadde in--they har an enorm overflate areal for de Kombucha og har en pen leppe around de åpning til passe en gummi band around.  Look for glass fisk og reptil skål at en yndling shop eller supplier for tropisk fisk og reptil shops.  Do ikke anvendelse glass fisk tank med silikon sealer på de derinne av de joints, de silikon may leach into de gjære. Bare anvendelse glass skål at are molded eller danne i 1 stykke.

4.12 Kan jeg anvendelse leirartene fartøy til gjære Kombucha te?

Deg har til gjør egent at any keramikk, eller leirartene beholder deg anvendelse, does ikke har en lead-based glasur på den (meget alminnelig med importere gjenstanden).  Acidic stoff forårsaker de forsprang i de glasur til leach ut into de væske.  Der are prøve kits disponibel til avgjordes hvorvidt din beholder har en forsprang glasur

4.13 Kan jeg anvendelse an emalje pot til gjære Kombucha te?

En ny eller unchipped emalje pot kan be anvende successfully til gjære Kombucha te.
Rettferdig be egent at der are ingen chips i de emalje, because tung metall underneath de emalje belegg might leach into de acidic Kombucha te og forårsaker heavy-metal forgifte.

4.14 Kan jeg anvendelse Rubbermaid™ produkt?

Noe people anvendelse Rubbermaid plastikk beholder til gjære og butikk deres slutte Kombucha te.  Disse must be de hård, klar food-grade plastikk beholder at are anvende for lagre våt acidic mat i de kjøleskap.

4.15 Kan jeg anvendelse en gummi beholder til gjære Kombucha te?

Ingen.  Do ikke anvendelse any gummi produkt til gjære og butikk din Kombucha te.
Gummi is dårlig news tilogmed da blande med plastikk.  Den deteriorates nemt og is tilbøyelig til lav pH.

4.16 Kan jeg anvendelse glass sol te krukke med plastikk spigots?

Mange people anvendelse glass Sun-Tea krukke med plastikk spigots, rapportere ingen forverring av de spigots, tilogmed med vedvarende anvendelse.

4.17 Kan jeg anvendelse porselen pots for gjære Kombucha te?

People anvende porselen beholder should be meget cautious.  Gjør meget sure der are ingen revne, brekke, eller chips i de porselen slutte av din pots at may komme into kontakt med de gjære væske.  I offentlighet sunnhet sirkel den har been kjenne for noe tid at forlate acidic væske i long-term kontakt med revne eller chipped porselen kan forsprang til heavy-metal forgifte.
De anvendelse av billig metall materials nedenunder de emalje may inneholde tung metall hvilke may leach into de te ved de acids i de gjære te.

4.18 Kan jeg anvendelse en ny plastikk avfall kan til butikk eller gjære my Kombucha te?

Ingen.  Do ikke anvendelse denne type av plastikk beholder for gjør eller lagre din Kombucha te.  Disse beholder are ikke food-grade plastikk og might leach noxious chemicals (lik petrochemicals) out of de plastikk til kontaminere din te.  Dersom deg must anvendelse plastikk, bare anvendelse en bedre food-grade polyethylene beholder at is egnet for magasinering av våt acidic mat.

4.19 Hvordan kan jeg gjør Kombucha te i stor beløp?

De nedenstående råd was bidra ved Günther W. Frank av Germany.
"Da jeg begynne til produsere stor batches for my familie, jeg bought 2 stor rustfri pots av 15 quarts each.  Imidlertid, denne is tid forbruke og dyr til koke, for anledning, 30 quarts (jeg tenke den is omkring 7 gallon) for de te. Denne brakt meg til denne idé: til unngikkes koke such stor kvantitet av te, gjør en te konsentrat, og fortynne den med normal tappe vann.  For anledning, dersom deg want til få 4 gallon av te, rettferdig koke 1 gallon av vann, men anvendelse de te kvantitet for 4 gallon av te.  Altså deg få en te konsentrat.Fylle opp med 3 gallon av tappe vann, så deg få 4 gallon av te idet ernæring væske for din Kombucha drikk. Dersom deg har skjønn bedre, rense vann, der should be ingen betenkelighet til anvendelse denne metode."

Behage notert: dersom din vann is behandle med chemicals eller inneholde bacterial contaminants, do ikke anvendelse tappe vann uten koke den 1.

4.20 Hvor kan jeg buy mat grade plastikk?

Flest øl og vinen gjør forråd butikk selge five-gallon plastikk gjære beholder at are forme lik stor spann hvilke har de samme høyde til bredde forhold idet en one-gallon pickle krukke.
Prolon gjør beholder av NSF ( mat grade plastikk) av various størrelse, med måling increments
( rettferdig lik på en målt kopp).  De kan be innkjøpe at "Sam's," eller any restaurant forråd butikk.

4.21 Hvor kan jeg fannt stor mat grade plastikk beholder?

De øl og vinen gjør forråd butikk selge en 5 gallon plastikk gjære beholder at is forme lik en stor spann at har de samme høyde til bredde forhold idet en 1 gallon pickle krukke.

4.22 Hvordan viktig is den til anvendelse en glass beholder?

Klar glass is de ideal beholder til anvendelse til brygg og butikk Kombucha te because av de fortsatt usikkerhet av plastikk komponent leaching into de gjære væske.
Imidlertid, dersom deg foretrekke til anvendelse plastikk den must be food-grade, egnet for våt acidic mat.  Noe fabrikant lik Prolon har an indikatorene på de produkt NSF. Dersom i tvil, deg should telefon plastikk beholder fabrikkere til fannt ut de beskaffenhet av deres produkt.

4.23 Hva are sol te krukke?

De sol te krukke is en 1 gallon glass krukke de samme størrelse idet en gallon pickle krukke.  Den har en hull i de side omkring 1.  5 tomme fra de bunn, med en plastikk spigot og washer installere i de hull.  Jeg I'm ikke sure omkring de beskaffenhet av de spigot og washer, imidlertid, den is formgi for gjør te så den is sannsynligvis food-grade plastikk.  De kan be innkjøpe at "Target," en rabatt butikk kjede.

4.24 Kan jeg anvendelse colored glass eller krystall skål til gjære Kombucha te?

Ingen.  Colored glass (og kjenne idet karneval glass eller depresjon glass) inneholde dens egen toksin, og krystall skål may inneholde forsprang.

4.25 Kan jeg anvendelse visjon Cookware med de Silverstone bunn?

Corning ™, gjør" visjon" silverstone 5 quart glass pots. De har assured people at der is ingen metall i de belegg på de bunn.  Den is en silicone-based Teflon overflate. Mens den would be pengeskap til anvendelse til belage de te oppløsning, en slette glass skål eller krukke should be anvende for gjære.

4.26 Kan jeg anvendelse rustfri stål til gjære Kombucha te?

Bare dersom den it's av en high-grade (non-magnetic) rustfri stål.
Dersom den kan tiltrekke en magnet, dengang do ikke anvendelse den because de acidic te vilje leach de metall out of den.  Den is preferable til anvendelse en glass beholder.


5. MAGASINERING:


5.1 Should jeg butikk my Kombucha koloni i de kjøleskap?

Yes.  I mellom batches putte de Kombucha i en bedekke glass skål med 1 -1 1/ 2 kopp( 8-12 unse) av previously gjære Kombucha te. Bedekke de skål eller krukke med en få lag av papir håndkle secured med gummi bands.  De ekstra Kombucha te is tilføydes til din neste batch along med de koloni til hjelp lav de pH.  Dersom deg butikk din Kombucha koloni i forsegle zip-lock bags, be sure til åpbne de bag occasionally--this vilje tillate oksygen til nåddes de innhold av de bag til hjelp keep de microorganisms alive. Be aware at lab prøve lede ved de Kombucha forbruker forskning Group™, har recently bekrefte at noe av de plastikk komponent fra disse bags may be leached into de innhold i de bag under langvarig magasinering.

5.2 Kan jeg anvendelse en lokk på my Kombucha te under magasinering?

Yes, men do ikke anvendelse lokk med exposed metall på de indre overflate av de lokk because kondensasjon vilje fremkalle på de metall overflate og dryppet ned into din te og kontaminere den.

5.3 Kan jeg butikk Kombucha te i flaske lik vinen?

Yes, men den would be bedre til anvendelse en kork stopper in case of CO2 build-up innenfor de flaske.  At veien dersom de trykk byggde opp too høyest, de kork vilje be avpresse ut, stoppe de flaske fra eksplodere.

5.4 Hvordan do jeg avverge flaske fra eksplodere?

Den is bedre til anvendelse en stopper at vilje be skubbe out of de flaske, such idet en kork; denne vilje stoppe de flaske fra eksplodere dersom de trykk byggde opp too atskillig.

5.5 Is den nødvendig til stoppe gjæring foran capping flaske?

Noe people forlate de Kombucha te gjære lengre than sedvanlig til unngikkes de karbon dioksid gass at tenderer til byggde opp etter de flaske har been capped, håpe til unngikkes brekke flaske.  Others foretrekke til la de karbon dioksid byggde opp; denne tenderer til gjør de drikk atskillig brusende.  Dersom deg are bekymre omkring glass breakage deg kan anvendelse en kork instead of en screw-on cap, denne veien dersom de trykk byggde opp too atskillig de kork vilje be avpresse out of de flaske og de CO2 kan flukt.

5.6 Hva is bety ved flash-freezing?

According to Encyclopaedia Britannica, i de quick frosset prosess, de temperatur av de mat passerseddel gjennom de sone av maksimum ice-crystal dannelse (32 F- 25 F.  )I 30 minutt eller små.  De basic grunnprinsipper av any rapid-freeze metode is speedy flytting av varme fra mat.
Nedenunder normal betingelse, vann temperatur must falle nedenfor 32 °F.  Foran is krystall formularene.  Da an ice-water slurry is danne, dens temperatur tilbakekomst til 32°F.  De frosset punkt av mat is lav than at av væske, solid frosset usually occurs at temperatur mellom 32° F.  Og 25° F.  (0°C og -4°C).  De temperatur av de mat undergå frosset forbli relativt konstant inntil de mat is nesten komplett frosset, dengang de temperatur hurtig nærme at av de frosset medium.
Disse metode may beskjeftige forkjølelse luft blasts, dirigere nedsenkning i en kjøle medium, kontakt med refrigerated plate i en frosset kammer, eller frosset med væske luft, nitrogen, eller karbon dioksid.  Frosset i fremdeles luft is de fattig metode; sirkulertes forkjølelse luft greatly akselerere frosset.  Langsom frosset formularene stor needle-like is krystall; rapid frosset resultat i mindre krystall, produsere en fin tekstur.  Dersom partiell smelte og re-freezing are gjenta atskillig tid, stor og stor krystall are danne, og hence en grov tekstur. 

6. DIVERSE:


6.1 Har der been any rapport av usedvanlig reaksjon fra drikke Kombucha te?

Der har been en få rapport postere hen de Kombucha Mailing liste ved en meget mindre prosentdel av people--just starte til drikke Kombucha Tea--who forekomme til har oppleve usedvanlig reaksjon such idet hodepine, overilt, wakefulness, intestinal gass, og nausea.
Imidlertid, flest symptom har been mildne ved forøke deres tilførsel av frisk vann; mens i noe cases--such idet hodepine for instance--by og klippe tilbake på de beløp av Kombucha te forbruke daglig.  In cases of wakefulness, de har been råddes til drikke deres Kombucha te tidlig i de afternoon--rather than rettferdig foran bed--or til bryterne til en decaffeinated te idet en substitute for en caffeinated te.  I de meget få rapport av har fremkalle en overilt, usually an forøkelse i de tilførsel av vann forekomme til mildne denne symptom.

Idet lengre idet jeg kjenne, der har been ingen rapport av sann allergic reaksjon til Kombucha, imidlertid, ettersom den is en mat den isn't ikke umulig.  Dersom deg har en prior historien av " sann mat allergy, "eller "mat følsomhet," deg may be klok til start drikke Kombucha at de kurs av en tablespoon en dag, til sage dersom deg fremkalle en følsomhet, dengang begynne forøke din tilførsel bare etter den har been etablere at deg are ikke følsom til any av de komponent i Kombucha.  Dersom uregelmessig symptom fortsatt, jeg would suggest at deg stoppe drikke Kombucha te for en få dag til sage dersom de stoppe, dengang start igjen atskillig slowly-- drikke bare an unse eller små en dag og begynne arbeide opp fra der.  De flertall av ubehagelig symptom hvilke har been rapportere mens drikke Kombucha te, forekomme til be due to over-consumption uten tilstrekkelig tilførsel av frisk vann.  De RDA( anbefale diettisk Allowance) av vann per dag is 64 fluid unse.

Denne informasjon should ikke be construed idet" medisinsk råd," simpelthen en få forslag hvilke may bevise hjelpsom i eliminere disse undesired resultat.
Colleen Allen

6.2 Should jeg butikk forsegle bottled Kombucha te i de kjøleskap?

Den should be kept kjøle.

6.3 Hva temperatur should be anvende til butikk bottled Kombucha te?

Normal kjøleskap temperatur is sufficient.

6.4 Should jeg stoppe gjæring foran bottling Kombucha te?

Ingen.  Capping rett bort vilje keep de mussering (CO2) i de flaske.  Idet lengtet idet de bottled Kombucha is kept kjøle i en kjøleskap, de gjæring prosess vilje be slowed veien ned, og overdreven trykk should ikke byggde opp derinne de flaske.

6.5 Hvordan lengtet vilje bottled Kombucha te keep?

Der har been noe rapport stating at bottled Kombucha har forbli viable for opp til 1 år, idet lengtet idet den is kept i de kjøleskap, eller another type av forkjølelse magasinering.  Dersom ikke kept i kjøle, de microorganisms vilje ikke overlevdes, skjønt mange av de annen komponent fannt i de gjære vilje forbli stabil.

6.6 Hva does 1 år eldre bottled Kombucha te smak lik?

According to various rapport jeg har lese fra people hvem har kept Kombucha bottled for at lengde av tid, de sagt den smak glatte og mellow, og ikke de små bet vinegary.

6.7 Har der noensinne been en død foranledige ved Kombucha te?

Ingen, der har aldri been en død officially tillagt til drikke Kombucha te.

6.8 Hva kan gjør Kombucha te giftig?

Kombucha te kan blir giftig dersom den blir kontaminere ved pathogenic molds eller bakterie, such idet C.  Botulisme.  Imidlertid, disse organisme vilje ikke vokse i an acidic medium nedenfor pH 4.

6.9 Kan people med diabetes drikke Kombucha te?

Mange diabetiker rapport de har har absolutt ingen problem drikke den; mens others may behøvdes til forminske deres tilførsel av sukker, eller innstille deres insulin til godtgjort.
1 veien til forminske de sukker innhold is til gjære for en lengre periode av tid.  En recent lab prøve done bekrefte en sukker verdi av 1.65 gram i 1 unse av Kombucha te at har been gjære for 15 dag.  Keep i forstand imidlertid, at en lengtet gjæring periode vilje resultat i an acidic (vinegary) smake drikk hvilke mange people fannt totalt unpalatable.

6.10 Is de koffein i Kombucha te all anvende opp under gjæring?

Ingen.  De koffein innhold av Kombucha te forbli unchanged ved de gjæring prosess.

6.11 Kan deg drikke Kombucha te het?

Skjønt oppvarming vilje tilintetgjordes de enzymes, microorganisms og noe av de vitamin hvilke are fannt i Kombucha te, mange av de annen komponent forbli stabil.

6.12 Hva is de hylle liv av Kombucha te?

At små 1 år, dersom lagre properly i forkjølelse magasinering, according to Günther Frank.

6.13 Kan jeg gjør Kombucha te i stor beløp?

Yes.  Rettferdig anvendelse en stor beholder og dobbel eller triple de ingrediens.

6.14 Do jeg har til gjære Kombucha te i de mørk?

Ingen.  Den doesn't ikke forekomme til gjør any forskjell.  Kombucha kan be gjære i full dagslys, total mørke, eller anywhere in-between.  Noe people bo i lengre nordlig klima such idet Alaska, har rapportere very good resultat da gjære deres Kombucha te i full formiddagene og ettermiddag solskinn under de vinter måned.  Unngikkes plassere din gjære beholder i en flekk at motta full ettermiddag sollys under de sen springe, sommer, og tidlig falle måned because de innhold av de krukke vilje varme opp meget quickly, og tilintetgjordes de microorganisms hvilke are behøvdes fra proper gjæring.

6.15 How much Kombucha te kan jeg drikke daglig?

Noe people bare drikke 4 unse once eller twice daglig others are drikke 30 unse eller atskillig per dag uten any ill effekt.

6.16 How much Kombucha te is drikke daglig til start?

Den is en personlig valg.  Noe people bare drikke 4 unse once, eller twice daglig, others are drikke 30 unse, eller atskillig, per dag.  Imidlertid, flest ny Kombucha drinkers are råddes til start ut med an unse eller 2 og forøkelse etterhånden hen atskillig uke..

6.17 How much alkohol is i Kombucha te?

De beløp vilje variere, avhenge på vokse betingelse og beløp av sukker anvende.  Usually små than  .5% på opp til 1.5%.

6.18 Hva does mold look lik?

Mold usually is hårede eller lodden looking og kan be sort, grønn.  Eller hvit og usually vokse i sirkelrund lapp.  Dersom mold should fremkalle i din Kombucha te, kaste altsammen bort, sterilisere de apparaturer og start hen med en Kombucha koloni fra en ny kilde.

6.19 Is den nødvendig til belastning Kombucha te foran drikke den?

Ingen, de fiber fannt i de te etter gjæring vilje ikke smerte deg.  Imidlertid, dersom deg føle deg virkelig don't ikke want til drikke dem, rettferdig filter dem ut.  Flest people fannt filtrere til be atskillig besvær than den it's verd, og rettferdig drikke de tea--fibers og all.

6.20 Hva kan jeg anvendelse til belastning my Kombucha te?

Rense bomull muslin, cheese-cloth, ublekede papir kaffe filter, bot plastikk strainers, eller anything av denne natur vilje arbeide likt brønn.

6.21 Hvorfor must jeg tilføydes gjære te til hver ny batch?

Denne is done til acidify de ny oppløsning rett at de meget begynne, (til lav de pH.) Flest molds og pathogenic bakterie vilje ikke vokse i an acidic medium nedenfor 4.

6.22 Kan barn drikke Kombucha te?

Michael Roussin, direktør av de Kombucha forbruker forskning gruppe ™ sagt: " inntil today (4 Jan 1996), jeg would har anbefale at Kombucha ikke be avgi til pre-puberty barn.
De grunn are iffy, og propounded i atskillig bok og papir, men de basene for those iffy forslag are ikke gjeldende, derfor, de forslag are ikke gjeldende enten.  I shorts, der is ingen grunn ( unnta betenkelighet omkring koffein) ikke til avgi Kombucha til barn.  Jeg would suggest mindre beløp   ( små than 2 unse per dag per år av alder), ettersom vi har ikke fully forske de effekt av noe av de compounds vi har identifisere på menneske fysiologi.  Mens vår initial inntrykk are at de are meget favorable til de menneske kropp, at is og an iakttakelse på sannsynlig vekselvirkning med en sunn voksen. "

6.23 Should lactating kvinne drikke Kombucha te?

Ettersom lactating mor passerseddel på stoff gjennom de bryst melk til deres infants, flest people føle at den would be en bedre idé til ventetid inntil de barn is slutte breast-feeding foran starte til drikke Kombucha te.  Imidlertid, hvorvidt eller ikke til drikke Kombucha mens breast-feeding, har til forbli en personlig avgjørelse for de mor til gjør.  Huske, at de koffein is ikke anvende ved de koloni mens gjære, og forbli i de slutte Kombucha te.

6.24 Is flatulence alminnelig da starte til drikke Kombucha te?

Noe ny Kombucha drinkers oppleve intestinal gass.  Den allment sist en uke eller så dengang stoppe.  Imidlertid, deg kan forminske de beløp av te deg forbruke, til hjelp avløse de problem.

6.25 Kan jeg fortynne Kombucha te dersom dens too sterk smake?

Dersom deg bemerke de te blir too sterk eller gjære, fortynne den med freshly-brewed te eller tilføydes frukt saft til den rettferdig foran deg drikke den.  Tilføydes de saft til de glass, ikke de beholder av gjære te.

6.26 Hvordan kan jeg gjør en varmere micro-climate til gjære my Kombucha te?

En meget enkle inexpensive oppløsning is til plass din beholder i en tre eller kartong eske med en 15 watt lysende pære, dengang bedekke de hel ting med en klede til keep i de varme.

6.27 Hva is acidosis?

Acidosis is overdreven syrlighet av kropp fluids due to an opphoping av acids( idet i diabetiker acidosis eller renal disease) eller an overdreven tap av bicarbonate( idet i Renal disease).
De hydrogen ion konsentrasjon is forøke, og altså de pH is decreased.

Taber's Cyclopedic medisinsk leksika, 1993

6.28 Hva does pH stod for?

pH stod for potensiale av hydrogen.
De syrlighet og alkalinity av en stoff is henvise til idet dens pH verdi.
En nøytral stoff har en pH av 7, en stoff med en pH above 7 is overveides alkalisk og en stoff med en pH nedenfor 7 is overveides syrlig.  De vilkår acidosis is anvende til beskreves en stat av overmål syrlighet i de kropp fluids whereby de vilkår alkalosis beskreves en stat av overmål alkalinity.

6.29 Does lengde av brygge tid berøre de gavn?

En person postere hen de Kombucha liste, at whenever gjæring gå atskillig hen 10-11 dag, Kombucha te synende til ikke har de samme positiv gavn for dem, hvilke usually resultere i hodepine.  Denne person sagt" han anta at med kald klima og langsom gjæring den kan gå en lille lengre, kanskje 7-10 dag synende lik ideal--then pinne den i de kjøleskap til langsom gjæring veien ned.

6.30 Hva do de verden sunnhet avdeling sagt omkring Kombucha?

De "German FDA" stat, " Kombucha is en vitalisere og komplett harmløs drikk.  Especially i sunnhet shops, de Asian te sopp" Kombucha" is prise idet en universal patentløsning.
Men are der noe skjule negativ side effekt innvikle idet brønn?  Prof.  Dr.  F.  (Staib Robert-Koch-Institute av de German offentlighet sunnhet avdeling*) svar denne spørsmål av en bekymre doktor: " Kombucha" bestå av en jelly-like stoff hvilke fremkalle fra en sort av en symbiosis av gjære gjær og eddiksur syrlig bakterie i sugared sort te.  De resultere produkt are alkohol, carbonic syrlig og various organisk acids, hvilke kan be nyte idet en vitalisere drikk kjenne i kjenne i Russia idet 'tea-kwass'.  Ingen skadelig effekt på sunnhet har been oppdage så lengre.  Og hva is atskillig, such effekt are høyt unlikely due to naturlig bevarelse stoff hvilke og fremkalle under de shorts gjæring prosess. De German sunnhet avdeling is de korrespondert organisering til de American FDA.
Oversatt ved Günther Frank fra Hessische Allgemeine Sonntagszeitung Nr.  24, June 14, 1992, etterlyse 24.

6.31 Hvordan does de Kombucha koloni beskytte seg?

According to Russian rapport ingen spesiell forsiktighets målt are behøvdes because de Kombucha beskytte seg imot impurities.  Noe av disse beskyttende egenskap inkludere de organisk acids, lav alkohol innhold, og carbonic syrlig. Disse all sammen blokk de utvikling av all fremmed microorganisms ikke belonging til de Kombucha.  De Russian forsker I.
Konovalow omtale i dennes rapport av 1959, "at de intensiv tilvekst av de Kombucha koloni gjær og bakterie distinkt hemme de sprer av annen gjær og bacterial mangfoldighet." Og de Russian professor G.  F.  Barbancik( 1958) rapport av prøve hvilke vise at de Kombucha microorganisms are energetically antagonistisk til all annen mikrobe.

6.32 Does gjæring tid berøre de smak av de gjære te?

Yes.  De lengre deg gjære Kombucha de atskillig acidic (eller vinegary smake) den vilje blir.

6.33 Is der any heparin fannt i Kombucha?

Vitenskapelig forskning rapportere ved Michael R. Roussin, direktør av de Kombucha forbruker forskning gruppe ™, der is ingen heparin fannt i Kombucha.

6.34 Does Kombucha te tynn de blod?

Ingen.  Den was tenke previously at Kombucha gjære inneholde heparin( en blod tynn).
According to de sen Kombucha forskning done ved Michael Roussin's Kombucha forskning lag, der is ingen heparin i Kombucha.
(URL  http://www.kombucha-research.com/ ) "mytologi".

6.35 Are any komponent i Kombucha te tapt under langvarig gjæring?

Michael R. Roussin, forfatter av de forskning papir "analyse av Kombucha gjære: rapport på Growers" sagt: "de alminnelig gjære vilje har altsammen i balanse at around 7 eller 8 dag, etter at deg tapt mange av de gavn til overmål oksidasjon og omdannelse.  Da den smak bedre, den is bedre.  Der are ingen små than 30 compounds produsere ved denne gjære, og mange av those are transitory.  Deg want til drikke denne gjære da den it's drikkelig, annerledes atskillig compounds har been gjære ut."

6.36 Kan 1 produsere Kombucha te uten en koloni?

Michael Roussin, direktør av de Kombucha forbruker forskning gruppe ™ sagt "...  De koloni brakt til de gjære altsammen den behøvdes til reprodusere seg.  Og gjære uten en koloni vilje avle ut noe av de symbiotes, og den vilje og avle i ny ones.  Jeg strongly anbefale at deg innføre en koloni til each ny gjære deg start.  Den har all av de informasjon nødvendig til replicate seg, og mens noe av at informasjon is ikke nødvendig, atskillig av den is.  De koloni is ikke an effekt, den it's en hensikt.”

6.37 Hva do jeg do til avverge mold tilvekst på my gjære Kombucha te?

Den is imperative at deg tilføydes 10% gjære Kombucha te at de start av each ny batch til hjelp forminske de risiko av mold.  Denne gjære te at is tilføydes til each ny batch gjør de oppløsning acidic, og molds tenderer til ikke vokse brønn i an acidic oppløsning.

6.38 Vilje sigarett røyk harm de gjære Kombucha te?

Den is anbefale ikke til plass de Kombucha i en rom hvor røyke ta plass because tobakk røyk tenderer til produsere mold på de Kombucha og i de gjære te.  Denne hende because denne røyk is meget alkalisk og da den settles på topp av de gjære Kombucha, mold vilje be able til vokse because av de forandring i pH.  Mold vilje vokse nedenunder alkalisk betingelse.

6.39 Is den nødvendig til sterilisere beholder foran gjør Kombucha te?

Den is en bedre idé til sterilisere din beholder foran anvende, men practically speaking denne isn't ikke lett til do dersom deg are anvende plastikk, og all glass isn't ikke varme resistent og vilje revne dersom vann at is too het is anvende på dem.  Dersom din beholder are vaske i het såpeaktig vann og skylle very well med het vann, denne should be sufficient. Noe people tilføydes en lille blekemiddel til denne vann, (1 tablespoon per gallon av vann) men be meget forsiktig dersom deg do denne because blekemiddel vilje ruin noe plastikk og de lukte av de blekemiddel be absorbere into de plastikk beholder.  Og, dersom deg don't ikke få den all off, den vilje be meget skadelig til din Kombucha koloni.  Etter vaske og skylle, swishing an unse eller så av destillere hvit eddik around i de beholder vilje hjelp sanitize dem too.

6.40 Kan jeg anvendelse metall med my gjære Kombucha te?

Aldri anvendelse metall beholder til gjære din Kombucha koloni, because de Kombucha te is meget acidic og kan reagere med de metall og forårsaker noe av den til leach into de te og forårsaker tung metall forgifte.

6.41 Hvorfor do jeg har til bedekke my Kombucha te under gjæring?

Denne is done til avverge air-borne contaminants fra få into din gjære beholder og kontaminere de innhold.  Aldri anvendelse en solid lokk, (de bakterie og gjær are aerobic--need oksygen til overlevdes) anvendelse bare en tightly veve klede, disposable ublekede papir kaffe filter, ublekede papir toweling eller lignende materiell holde inngående til de kant av de beholder med en gummi band.  Denne veien oksygen kan inngå de gjære fartøy og karbon dioxide--which is produsere under de gjæring process-- kan flukt tilbake ut into de atmosphere.

6.42 Are der any spesiell forsiktighetsforanstaltning 1 should ta da belage Kombucha te?

Den is meget viktig til vasken din hendene brønn med såpe og vann foran håndtere de Kombucha koloni, so that fremmed bakterie og mold vilje ikke kontaminere din gjære te eller Kombucha.
De anvendelse av disposable plastikk kirurgisk hanske are anbefale.  Og be sure til vasken all counter-tops, utensils og apparaturer med het såpeaktig vann og skylling thoroughly med koke eller meget het vann.  Do ikke plass din Kombucha koloni onto en porøs tre klippe brett hvilke har previously been anvende til klippe opp fjærfe eller annen kjøtt eller dyr produkt.
Disse klippe brett may havnen salmonella og annen pathogens hvilke forårsaker mat forgifte.

6.43 Har der noensinne been any rapport av allergy til Kombucha te?

Ingen.  Der har aldri been any rapport av allergic reaksjon tillagt til drikke Kombucha te.

6.44 Should jeg be drikke ekstra vann da drikke Kombucha te?

Clark, en forhenværende abonnent til de Kombucha liste, sagt: " My bare oppleve så lengre etter omkring 10 uke av drikke Kombucha te was til blir dehydrere etter omkring 5-6 uke.
Denne manifested seg idet konstant fysisk og mental trettheten( my kiropraktor aptly beskreves den idet hjerne tåke) og omsider my leppe blir tørre og revne.  Etter my kiropraktor definere de problem til meg (jeg har ingen idé hva was feil) jeg starte drikke en minimum av 2 quarts av havre vann (at dennes forslag) en dag i tilsetning til all annen drikk.  Havre vann is 2 tablespoons oatmeal i en quart av vann forlate overnight i de kjøleskap.  De hjerne tåke forlate i 2 dag, den ta en full 2 uke for my leppe til re-hydrate.  Jeg stoppe de te for en uke og en halvdel, gjenoppta omkring 2 uke ago.  Jeg lese den hen og over--all de ekspert cautioned omkring drikke sufficient vann men jeg didn't ikke lytte brønn tilstrekkelig.  Dersom deg drikke de te, drikke de vann."

6.45 Does Kombucha te akt idet en diuretic?

Kombucha har been kjenne til har en mild diuretic effekt på noe people.

6.46 Hvordan lengtet does Kombucha te har til gjære til anvendelse opp all de sukker?

En koloni usually har til gjære for omkring 3 uke i orden til forbruke flest av de sukker.
(Avhenge på how much sukker was tilføydes at de start av gjæring.)

6.47 Da de recipe benevne for 1 kopp, hva størrelse kopp does den bety?

En standard målt kopp anvende i recipes is basere på 8 fluid unse = 1 kopp.  An alternativ metrisk målt would be 8 unse= 250ml.  An alternativ would be til veides sukker etc., i at sak, 8 unse would equal 226.80 gram.

6.48 Dersom de Kombucha te gå dårlig, hvordan kan jeg fortalt?

1 veien til fortalt is til look for any mold vokse på de overflate.  Mold usually vokse i sirkelrund lapp, og kan be hvit, gray, grønn, sort etc., Og usually hårede. Dersom deg sage mold, kaste den all ut, don't ikke forsøke til berging any av den because de mold kan har infiltrere de koloni og vilje vise opp igjen i din neste batch av Kombucha te.  Kaste den ut dersom den lukte dårlig too.
De dårlig lukte kan angas en fremmed bakterie vokse i den.

6.49 Kan Kombucha te forårsaker forgifte og allergic reaksjon?

Intet har been substantiated på any forgifte ved Kombucha te.  Allergic reaksjon are sjelden, imidlertid, ikke umulig, ettersom Kombucha is en mat.

6.50 Hva is de pH behøvdes til stoppe pathogenic bakterie?

Den is viktig til tilføydes tilstrekkelig av de gjære Kombucha te til brakt de initial pH ned nedenfor 4.  Tilføydes 1 1/ 2 kopp av previously gjære Kombucha vilje hjelp til acidify de oppløsning rett fra de start. Dersom deg don't ikke har any gjære Kombucha til tilføydes, dengang tilføydes omkring 3 tablespoons av destillere eddik for de 1 batch bare.  Etter at spare tilstrekkelig gjære Kombucha til tilføydes til de neste batch.

6.51 Kan drikke Kombucha te forandring de syrlighet av de blod?

Kombucha is acidic (omkring pH 3, fra organisk acids) men de syrlig/ base kjemi i din kropp is flest prege ved CO2 i din blod, med dens assosiere buffering formularene( HCO3--H2CO3) --etc.  Denne is en dynamikk system at is arbeide uavbrutt med hver åndedrag ettersom den innvikle CO2 forflyttelsen i de lunge.  Din kropp doesn't ikke virkelig behøvdes hjelp i regulere kropp pH, den it's hård til sage hvordan inntakelse av en relativt mindre beløp av væske med organisk acids, gå into an tilogmed atskillig acidic mage, would innflytelse kropp pH atskillig dog.

6.52 Is der en enkle prøve jeg kan do til sjekk de pH av my Kombucha te?

Yes, anvendelse litmus papir.  Disse papir are anvende til sjekk de pH i væske og kan be innkjøpe i en kjemisk forråd hus. Imidlertid, en atskillig accurate anordning would be en pH meter.

6.53 Kan jeg anvendelse frukt saft til gjør Kombucha te?

Noe people tilføydes klar frukt saft da gjør Kombucha te( cranberry, eple etc.).  Imidlertid, den is allment ikke anbefale.  Dersom deg do anvendelse frukt saft deg should koke de saft along med din vann foran tilføydes den til de gjære beholder.  Flest people anbefale at dersom deg want til tilføydes saft den it's bedre dersom deg tilføydes den etter de gjæring syklene is komplettere, og etter de koloni og ferment--which are til be anvende i de neste batch-- har been safely fjerne til avverge any forurensningen av din koloni.

6.54 Hva is de formel forskjell mellom gluconic syrlig og glucuronic syrlig?

Gluconic syrlig: - C6H12O7, molekylær vekt = 196.16.
May be belage fra glykose ved electrolytic oksidasjon i alkalisk medium; may og be prepped ved de fermentative oksidasjon av de aldehyd gruppe i glykose fra mais ved Aspergillus niger, en.
fumaricus, Acetobacter aceti, Penicillium chrysogenum og annen Penicillium, har en besvime lukt av eddik, og en mild syrlig smak.

Glucuronic syrlig: - C6H10O7, molekylær vekt= 194.14.  I forening med phenols, alkohol, etc. de formularene i de lever til avgifte poisonous hydroxyly-containing stoff.

D-Glucuronic syrlig is utbredt distribuere i de plante og dyr kongerike.  Den usually occurs i" paired" formularene jeg.  e., Idet en glycosidic forening med phenols, alkohol, etc. Such glycuronides formularene i de lever til avgifte poisonous hydroxyl-containing stoff.  Da egent gift are ingested, de glucuronides formularene compounds med de gift og de avledning forekomme i de urin.  Denne is informasjon fra en Merck indeks.

6.55 Is der any glucuronic syrlig i Kombucha te?

De sen Kombucha forskning komplettere i 1996 ved Michael Roussin og dennes Kombucha forskning lag har erfare der is ingen glucuronic syrlig i Kombucha te.
(Sage http://www.kombucha-research.com/ ) " mytologi" etterlyse.

6.56 Does kjøle Kombucha te forminske de carbonation?

According to Carl Mueller, de fizz is tapt because de CO2 ( karbon dioksid) is being holde i oppløsning ved de lav temperatur.  Dersom deg don't ikke la de te tørre ut too atskillig, atskillig CO2 vilje be produsere ved de gjær. Simpelthen segl de beholder og tillate den til forbli at rom temperatur for 12 time, dengang refrigerate den.  Rettferdig huske trykk may byggde opp.
Keep den refrigerated etter den is carbonated.  An alternativ metode is til tillate den til tørre.
Flaske, tilføydes 1/ 4 teskje hvit sukker, blande og tillate til stod at rom temperatur for 12 time.
Der vilje be en mindre beløp av gjær i de bunn av de beholder (bedre kilde av vitamin B), og lots av CO2.  Igjen, be sure og refrigerate etter 12 til 18 time.

6.57 Does de syrlig i Kombucha te forårsaker munn magesår?

Ingen.  Munn sores are foranledige ved an opportunistisk virus at invadere de mucous membran av de munn.  I noe people munn magesår forekomme til be irritere ved strongly acidic mat og drikke, mens i others, Kombucha te hjelp avverge "munn magesår" eller "forkjølelse sores."

6.58 Should jeg drikke ekstra vann da drikke stor beløp av Kombucha te?

Dersom 1 is drikke stor beløp av Kombucha te, den is meget viktig til drikke at små 2 quarts( 8 -8 unse glass) av slette vann i tilsetning til annen væske daglig.  Drikke lots av vann vilje hjelp de kropp flush ut toksin.

6.59 Hva is de pH nivå behøvdes til oppbakking de tilvekst av C.  Botulisme?

En pH verdi av 4.6 eller høyest kan oppbakking de tilvekst av C.  Botulisme i nesten any type av mat.  Ettersom Kombucha te is sedvanligvis forbruke i de pH rekkevidde av 2.5-3.5, den vilje ikke oppbakking de tilvekst av C.  Botulisme.

6.60 Hvorfor is den viktig for de pH til be acidic?

De hensikt av tilføydes de gjære Kombucha te eller destillere eddik is til lav de pH av de te oppløsning rett at de start av de gjæring prosess.  Molds og C.  botulismwill ikke vokse i an acidic medium med en pH av - 4.

6.61 Hva art av eddik should jeg tilføydes instead of gjære Kombucha te?

Tilføydes 3 tablespoons av pure hvit destillere eddik.  Do ikke anvendelse unpasteurized eddik, idet de bakterie kan interfere med de biologisk komponent i de Kombucha te koloni.
De destillere eddik is tilføydes til lav de pH og gjør de oppløsning acidic til hjelp avverge mold tilvekst i din gjære Kombucha te.

6.62 Are de enzymes i gjære Kombucha te drepe ved frosset?

Ingen.  Skjønt flest enzyme aktivitet is slowed ved lav temperatur, noe aktivitet vilje fortsatt at temperatur idet lav idet -100 °F (-34° C).

6.63 Hva is de adresse for Bob William's Kombucha senter?

De URL for Bob Williams' Kombucha senter bopel etterlyse is:

http://w3.trib.com/~kombu/

De URL for de Kombucha FAQ bopel etterlyse is:

http://w3.trib.com/~kombu/FAQ/home.html

6.64 Hva is de uttale av Kombucha?

De glose Kombucha is Japanese.
Den would be dele opp into 3 stavelse -kom-bu-cha- av omtrent nivå stress.
Aksent de 2 stavelse med en slight raising i bek; idet i Kom-bu-cha.

6.65 Kan jeg do en faste ved rettferdig drikke Kombucha te?

Do ikke do en Kombucha te faste uten og drikke lots av vann eller deg may dehydrere din kropp.

6.66 Is den normal for Kombucha te til be skyede og har lille partikkel i den?

Yes, der is en bredere utsving i de tilsynekomst av de væske og de koloni.  En lot avhenge på de alder av de koloni og de beløp av død gjær på de materiell fløt i de væske eller hengning fra de mor koloni.  Denne gjær looks lik brun snor.

6.67 Does lactic syrlig i Kombucha har an impact på muskel styrke?

Build-up av lactic syrlig i de muskel does forårsaker forverring.  Imidlertid, der are 2 art av lactic syrlig: d-lactic syrlig og l-lactic syrlig.  Disse are isomers av each annen, i vitenskapelig språk.
1 is de speil image av de annen.  I annen glose, da 1 holde noe opp til en speil, de refleksjon is identisk unnta hva is på de rett, is på de forlate i de speil, hence en" speil image".  De lactic syrlig i Kombucha te is de speil image av de 1 frembrakt i de kropp at forårsaker en forverring av muskel opptreden.  De lactic syrlig frembrakt ved muskel handling is dårlig og behøvdes til be forvise fra de kropp.  Så, de lactic syrlig i Kombucha doesn't ikke decrease muskel opptreden, heller den should enhance den.

6.68 Hvordan kan jeg avverge de mor Kombucha koloni fra fløt?

Putte en stor glass eller marmor vekt på de" mor" koloni til keep den på de bunn, dengang deg vilje ikke har en problem og de ny koloni vilje ikke be forstyrre.

6.69 Kan jeg drikke Kombucha te dersom jeg am allergic til sopp?

Ettersom Kombucha is ikke en sopp, jeg sage ingen grunn til unngikkes drikke Kombucha te.
Men, dersom deg are tilbøyelig til mat allergies, be sure til start ut med rettferdig en meget mindre beløp for en få dag til sage dersom deg har an allergic reaksjon til den.

6.70 Hva is en fungus?

De Latin glose for sopp is fungus (flertall fungi) og de studie av fungi is benevne mycology.
De Mycota eller" fungi" are plante lik organisme hvilke mangle klorofyll og are blottede av such organisere plante struktur idet demme, rot og blad.  De inkludere gjær, ruste, smuts, mugg, molds og sopp, among others.  Fungi are essential i de gjør av øl, vinen og noe type av ost.
De are og anvende i de produksjon av en antall av organisk acids, enzymes, ( biologisk katalysator) og vitamin; og are de kilde av en antall av antibiotics besides penicillin.
Fungi such idet noe sopp, are og anvende idet mat.  De" fungi" i Kombucha te is de gjær.

6.71 My katt is allergic til loppe bet, vilje Kombucha hjelp henne?

Putte en lille Kombucha te på en bomull ball og dab den på de berøre areal. Others hvem har forsøke denne har rapportere at de sores gå bort og did ikke tilbakekomst.  Noe people tilogmed putte en mindre beløp av Kombucha te into deres yndling vann fat håpe den vilje gavn deres dyr sunnhet klok.  Mens noe people putte mindre beløp av Kombucha te into deres yndling vann fat, håpe den vilje gavn deres dyr sunnhet, jeg råddes imot avgi Kombucha te til katt.  Lab analyse av Kombucha--by de Kombucha forbruker forskning gruppe ™--has identifisere en komponent av acetaminophen --4-Acetamidophenol-- idet 1 av de kjemisk compounds fannt i Kombucha gjære.  Jeg don't ikke kjenne how much.  Imidlertid, vitenskapelig forskning bekrefte de begripelighetene at acetaminophen is poisonous til katt.  Deg should overveides de nedenstående informasjon meget omhyggelig foran fore Kombucha te til din katt.  Dersom deg fremdeles want til avgi den til dem etter lese denne, at små deg vilje har been advare omkring de farlig og alvorlig adverse reaksjon katt har til acetaminophen.  Acetaminophen ved de veien, is en alminnelig ingrediens i analgesic's for menneske.  De nedenstående are utdrag fra abstrahere disponibel på Medline på de verden bredere vev.  Fannt under en ettersøkningene for (acetaminophen giftighet katt)

Komparativ toksikologi laboratoriene, læreanstalt av veterinær legekunst, Kansas stat universitet, Manhattan 66506-5606, USA.  Unique Identifier: 97316844.  ISSN: 0006-2952.
http://www.infotrieve.com/freemedline/ " Acetaminophen is utbredt anvende i menneske beings for analgesic hensikt, men is 1 av de flest frekventere forårsaker av forgifte i katt.
Acetaminophen-poisoned katt fremkalle methemoglobinemia og noenganger hepatic fiasko..
"Avdeling av farmakologi og eksperimentell Therapeutics, dott universitet skole av legekunst, Boston, MA 2111, USA.  Unique Identifier: 97376436.  ISSN: 0022-3573
http://www.infotrieve.com/freemedline/ " katt are høyt mottakelig til acetaminophen giftighet because av mangelfull glucuronidation av denne narkotika i vivo.  De enzyme kinetikk basene for denne defekt is uvisst.

6.72 Hvordan kan jeg fjerne Kombucha flekke fra bekle?

De anvendelse av sitron saft was suggested ved Günther Frank.

6.73 Har anyone noensinne avgi Kombucha te til en yndling?

Der is en person i steward Alaska hvem anvende Kombucha på en tilvekst på henne hund tilbake.  Da hun ansøke Kombucha til denne areal, den dreie into en type av koke, splitte, tømme og gå bort.  De hund is meget eldre.  Henne vet sagt den kan ikke be de te.  Nedenunder questioning ved de eier, han og sagt at such en ting kan bare occur 1 i en 100 tid, men han har aldri sage nor høre av den foran.  Jeg har been doing noe forskning på de vev for OTC medikament til avgi hund og katt dersom de they're ikke føle brønn( home-care behandling).
Jeg har fannt en vev etterlyse at liste gjenstanden til putte i din dyr" nødsituasjon first-aid kit.
"En advarsel i de informasjon på de 1 gjenstanden stod ut lik en sore tommelfinger, og hoppe rett off de etterlyse at meg.  [Notert - acetaminophen is poisonous til flest dyr]
" http://www.afn.org/~afn26752/ firstaidkit. html

Noe av deg may eller may ikke kjenne at 1 av de kjemisk compounds hvilke har been fannt i Kombucha ved de Kombucha forbruker forskning gruppe ™, under deres forskning i 1996, og hvilke is liste i Michael Roussin's" analyse av Kombucha Ferments-Report på Growers" is 4-acetamidophenol--which is en komponent av acetaminophen.  Acetaminophen is en alminnelig komponent av mange analgesics.

Mens jeg imagine de beløp av de acetaminophen komponent fannt i Kombucha te may be meget minimal, ( i spor beløp) imidlertid, den may be en bedre idé ikke til avgi din dyr too atskillig Kombucha te.  Resultat har been postere hen de Kombucha mailing liste stating Kombucha te har bevise beneficial til dyr.  Imidlertid de beløp avgi were minimal.  Noe til overveides i any sak.

6.74 Hvordan kan jeg båret Kombucha te på an aircraft?

Til unngikkes lekkasje fra en fartøy under dekompresjon, anvendelse en beholder at kan krympe med de external trykk og utvide med de innvortes trykk.  En plastikk flaske, such idet en ingefær ale flaske vilje arbeide rettferdig bot idet lengtet idet deg fylle den rett opp til de topp og ikke forlate any air-space.  Mens væske is usammentrykkelig og does ikke forandring bind med external trykk forandring; luft rom i de flaske vilje reagere til forandring i external trykk.
En komplett full flaske vilje ikke reagere til de forandring i altitude.

6.75 Jeg har en hund hvem har dal feber, vilje Kombucha te hjelp ham?

My hund is rettferdig gjenvantes fra en year-long dyst med dal feber hvilke kan be dødelig.
Ettersom jeg har been avgi ham de Kombucha te, han synende til be himself igjen for de 1 tid i hen en år.  Han har lots av energi og dennes øyet look meget klar.  Og, han har ikke har any reoccurrence av veldig lesjon at han anvende til få all hen dennes kropp.  Prior til avgi my hund Kombucha te (jeg har 3), de were all doing mange risse.  Jeg tro de risse was due to de tørre vinter vær.  None av dem are risse nå.  Og, jeg har har 1 av my hund for bare 2 måned.
Han was en villfaren og har noe alvorlig hud problem.  As soon as jeg starte avgi ham de Kombucha te, han stoppe risse, dennes hud betingelse cleared opp innenfor omkring 10 dag, og dennes hår har vokse tilbake beautifully.

6.76 Har anyone løpe prøve til vise how much alkohol is i Kombucha te?

Dave, en abonnent til de Kombucha liste replied, "de prosentdel av alkohol vi fannt at vår lab for 7-day Kombucha was .45%.  Denne may variere avhenge på initial sukker konsentrasjon og gjæring tid.  Omsider de etanol produsere ved de gjær vilje be nearly komplett forvandle into eddiksur syrlig."

6.77 Kan drikke Kombucha forårsaker de gums til recede?

Ingen

6.78 Hva type av eddik shouldn't ikke be anvende i Kombucha te?

Anvendelse pure destillere eddik.  Eddik hvilke har ikke been pasteurisere is ikke egnet for anvendelse.

6.79 Are der any homeopathic praktiker foreskreves Kombucha te?

Yes, der are atskillig homeopathic praktiker hvem foreskreves Kombucha te i Canada, USA og Belgium.

6.80 Does anyone kjenne how many kalori are i 4 unse av Kombucha te?

John M. Novar av Kombucha kraft sagt: "vår Lab prøve vise at etter 8 dag - 4 unse inneholde 8g sukker eller 40 kalori."

6.81 Kan jeg anvendelse en gull filter til belastning Kombucha te?

De spørsmål was raised omkring anvende en gull filter ettersom den is ikke en reaktiv metall.
Der is 1 linje av tenke at de Kombucha te akt i en mote lignende til chelation i de kropp.
En molekyl av de gluconic syrlig latches onto en tung metall eller toksin molekyl og gjør de resultere molekyl vann oppløselig due to de vann oppløselig natur av de gluconic syrlig.  Gluconic pluss en metall gjør en metall gluconate.  Dersom de flekk på de gluconic syrlig molekyl hvor en metall would feste is allerede besatte ved en metall ion at was tilveiebrakt fra en metall filter eller metall gjæring pot, at is 1 små gluconic syrlig molekyl at vilje ta noe out of de kropp.
De reaksjon may be kjemisk og gull may ikke bother de gluconic syrlig, eller de reaksjon may be fysisk og de gull may feste til de gluconic syrlig eller noe annen materiell i de te og forårsaker den til arbeide små reelt.  Denne is spekulasjon på noe people's del og may eller may ikke be sann eller may be dels sann.  I any begivenhet, den is bedre ikke til anvendelse any metall filter på en rutine basene.

Jack Barclay

6.82 Should jeg drikke Kombucha te på an tom mage?

fordøyelsesfremmende saft.  Imidlertid, ikke everybody's mage is de samme.
Noe people insistere at de acidic Kombucha te upsets deres mage da forbruke på an tom tummy.  Den is suggested at de spise noe 1 eller ta deres Kombucha te med mat. At is bedre than ikke ta den at all.  Dersom 1 ta de te under de dag nedenunder en mangfoldighet av situasjon dengang de may få forskjellig effekt og gavn da de te ramme de mage med variere art og beløp av mat i de mage.  Jeg har alltid drikke my Kombucha te 1 ting i de formiddagene so that den bevege into de blod stream quickly og unhindered.  Den og passerseddel quickly i de lever og nyre og sannsynligvis is atskillig effektiv dengang da konkurrere med mange annen avfall produkt.
Og, dersom 1 wants til anvendelse Kombucha te idet an appetitt suppressant dengang den should be ta around 30 minutt foran en måltid.  Denne tillate den til passerseddel gjennom de mage og utøve den effekt på de appetitt.  Jeg forsøke ikke til ta de Kombucha te og vitamin eller supplement at de samme tid because jeg want til få maksimum gavn av både.  Jeg don't ikke want de Kombucha te muligens tying opp beneficial del av de supplement eller vitamin og minerals.  Jack Barclay

6.83 Hvorfor does Kombucha te gjære for 14 dag smak lik eddik?

Michael R. Roussin, direktør av de Kombucha forbruker forskning gruppe ™ replied: " de initial stage av de gjæring is til putte glykose og fruktose into oppløsning.  Denne is gjennomføre ved splitte de sucrose.  De glykose is quickly oksidere into en mangfoldighet av acids og de fruktose into en mangfoldighet av alkohol.  De rest fruktose nivå, along med de balanse av de gluconic syrlig hen de acidic syrlig nivå avgi de Kombucha dens flavor.  Dersom deg la den gjære inntil de eddiksur syrlig nivå is i overmål av de gluconic syrlig nivå den vilje smak lik eddik.
1 de annen hendene, mens de gluconic syrlig nivå overskredes de lactic syrlig nivå, de flavor av de fruktose is overveiende, og smak lik eple eplemost.

6.84 Hvor does de gjær i Kombucha te komme fra?

Michael R.Roussin, direktør av de Kombucha forbruker forskning ™, sagt: " de komme fra de Kombucha kultur.  Den is en gjær og mucopolysaccharide kompleks hvilke inneholde dens egen bakterie for gjære de sukker og te.

6.85 Hva is Nata?

I dennes forskning papir entitled, " karakteristikk av de te Fungus Metabolites" (1996), Dr.  Philippe J.  Blanc inkludere de nedenstående: " en lignende cellulose nettverk fløt at de overflate av various frukt saft (nemlig kokosnøtt og ananas) gjære ved en symbiotic kultur komponere av Acetobacter xylinum og gjær og named 'nata' is forbruke i de Philippines idet en delikatessene
( Lapuz et al.,1967; Dolendo og Maniquis, 1967).

6.86 Hva are de brun stringy fiber fannt i Kombucha te?

De are expended gjær celle hvilke har komplettere deres liv syklene.

6.87 Is den pengeskap til anvendelse an ozon generator i de bopel til drepe bakterie og molds?

For asthmatics hvem har severe reaktiv airways disease og multippel kjemisk følsomhet, anvende an ozon generator i de bopel vilje forårsaker deres sunnhet betingelse til worsen.
Under en recent studie, de nasjonal institutt for beskjeftigelses sikkerheten& sunnhet( NIOSH) har konkludere at ozon status idet en sunnhet og luft pollutant gjør den unsuitable for anvendelse idet an air-purification agent.

6.88 Hva is Kombucha te?

I dennes bok, " Kombucha, Manchurian te sopp, de Essential Guide," Christopher Hobbs definere Kombucha te idet fulgt: " Kombucha te is en tradisjonell gjære mat, og dens sunnhet effekt are kanskje bedre forstå i at sammenheng. "Kultivert" mat are mat at har noe art av bakterie, fungus, eller annen organisme vokse på eller i dem hvilke enhance de mat flavor, fordøyelighet, eller nærings verdi, as well as acting idet en preservativ.  Eksempel av kultivert mat, ( og drikke), traditionally spise i Europe, de Mediterranean areal, og/ eller de mellomste øst inkludere yogurt, sauerkraut, kefir, oliven, pickles, og av kurs øl, vinen, eddik, ost, hytte ost, og kjernemelk.  Kultivert mat traditionally spise i egent del av Asia inkludere various soy saus, shoyu eller tamari, tempeh, mochi, amasake, og kimchee, as well as øl og vinen."

6.89 Hva are noe annen navn for Kombucha?

6.90 Hvordan kan jeg keep my Kombucha te varmere i de kjøle måned?
 

6.91 Hva are noe annen anvendelse for Kombucha?
 

6.92 Hvordan kan jeg keep maur bort fra my gjære Kombucha te?

6.93 Hva kan jeg anvendelse til belastning my gjære Kombucha te?

6.94 Hva is en "mor av eddik" koloni?

Mor.  En film eller membran hvilke is fremkalle på de overflate av gjære alkoholisk væske, such idet eddik, vinen etc., og akt idet en bety av fremføre de oksygen av de luft til de alkohol og annen combustible grunnprinsipper av de væske, altså leading til deres oksidasjon.

6.95 Hva forårsaker de "rotten-egg" sulfur lukte at noenganger occurs?

Such lukte do ikke oppstå av their own overenskomst.  Gjær is de hoved skyldig og dårlig håndtere de alminnelig fault.  Nedenunder normal betingelse få sulfur compounds may be produsere men avgi en forandring i miljø, processing, eller ingrediens, metabolisme may endre leading til sulfur being utsondre i en mangfoldighet av veien.

6.96 Hva microorganisms har been isolert i Kombucha gjære?

According to Michael Roussin, direktør av de Kombucha forbruker forskning gruppe ™: " de typisk isolering av microorganisms fannt i de Kombucha utsnitt vi ransake are: Acetobacter xylinum, Acetobacter xylinoides, Acetobacter Ketogenum, saccharomycodes ludwigii, Saccharomycodes apiculatus, Schizosaccharomyces pombe, Zygosaccharomyes( fremdeles overveides ved noe til be en subgenus av Saccharomyces), og Saccharomyces cerevisiae.


7. KOMBUCHA KOLONI


7.1 Kan jeg vokse en ny Kombucha koloni anvende bare gjære te?

Yes, deg kan.
Mens den is preferable til anvendelse en Kombucha koloni along med noe gjære Kombucha te til vokse ny colonies--because noe av de komponent hvilke are nødvendig til vokse Kombucha may be frk i de ferment--you kan vokse en ny koloni ved de nedenstående metode.

Eksempel:

NOTERT:

De ny Kombucha koloni vilje start til formularene på de overflate i rettferdig 1 dag, og den vilje look lik en lag av klar gel bedekke de entire areal.  Etter en paret av dag deg vilje sage mange CO2( karbon dioksid) boble rettferdig underneath de ny colony--new growers ofte feiltakelse disse boble for mold.  I en dag eller 2 de ny koloni vilje start til omdreining ugjennomsiktig.
Da de koloni is klar til be harvested--8-10 days--it vilje be omkring 1/ 4 tomme tykk eller tykk, og look lik en fløte colored pannekake.  Din ny Kombucha koloni kan nå be putte into another kjøle te oppløsning med de tilsetning av 1-1/ 2 kopp av de gjære te de koloni was vokse i.
Den vilje dengang produsere another koloni på de overflate.  Bedekke og refrigerate de forbli gjære Kombucha te.

7.2 Vilje en Kombucha koloni formularene i en flaske av Kombucha te?

Yes den is mulig mens der is oksygen og noe sukker for mat.

7.3 Does miljø har an effekt på vokse Kombucha koloni?

Deg kan gjære Kombucha i en mørk eller i en lysende plass.  Den is bedre ikke til vokse den i dirigere sollys because at may tilintetgjordes noe av de beneficial bakterie behøvdes til produsere Kombucha te.  De temperatur hvor de Kombucha te is being gjære should forbli mellom 75-85° F.  Dersom den få too kjøle den vilje ta lengre til gjære.

7.4 Hvordan do jeg butikk Kombucha koloni mellom batches?

Den is bedre til butikk Kombucha koloni i en bedekke glass skål med noe gjære te tilføydes.  Be sure de bedekke vilje tillate luft til nåddes de koloni.

7.5 Kan jeg anvendelse atskillig than 1 koloni til gjære Kombucha?

Dersom deg har en stor beholder der is ingen problem med putte i atskillig than 1 koloni.
Mange people don't ikke atskille de koloni men rettferdig la dem stakk opp i de gjære fartøy, mens periodically fjerne de eldre 1 fra de bunn av de stakk.  Imidlertid, en enslige koloni is sufficient til gjære Kombucha, additional koloni vilje rettferdig ta opp bind i din beholder.

7.6 Kan jeg klippe en stor Kombucha into mindre stykke?

Yes.  Because av de acidic natur av de koloni, anvende metall may omdreining de klippe kant sort, så be sure til anvendelse en rustfri stål kniv eller scissors.

7.7 Hvorfor is de Kombucha ofte benevne en fungus eller Manchurian sopp?

Der are mange navn for Kombucha, både alminnelig og vitenskapelig; imidlertid, der synende til be lille avtale among forbruker idet til hva til officially benevne den.  De koloni is komponere av gjær
( hvilke are fungi) og bakterie.  Mens de vilkår sopp is meget villede, people har "nick-named" den at because av de veien den vokse.

7.8 Do jeg lagt de skinnende side opp til produsere en ny Kombucha?

Den doesn't ikke substans hvilke side is opp.  En ny koloni vilje formularene på de overflate regardless av hvor de" mor" koloni is beliggende i de beholder.

7.9 Hva kan jeg do med my forlate hen Kombucha at jeg kan ikke avgi bort?

Dersom deg har ekstra koloni deg kan ikke avgi bort, putte dem into en blender med noe gjære Kombucha te og pulverisere dem into en fløte.  Denne fløte kan be anvende på de ansikt idet en hud cleanser, eller, da putte på abrasions, den synende til hjelp dem lege hurtig.  Deg kan og toss dem into din kompost bin for anvendelse i din hage.

7.10 Is den mulig for Kombucha til vokse innenfor de tarm?

Ingen.  Skjønt Acetobacter (de hoved bakterie i Kombucha) ofte komme i kontakt med humans--due til dens utbredt nærværelse i de environment--it does ikke kolonisere menneske hud nor does den bebo de menneske kropp.  De optimum temperatur for de tilvekst av Acetobacter is nedenfor at av de menneske kropp.

7.11 Hvordan lengtet kan de forelder Kombucha be anvende foran kassere?

Deg kan anvendelse de forelder for 3 eller 4 måned med ingen problem.

7.12 Hva do jeg do dersom jeg få mold i my Kombucha koloni?

Noe sagt deg kan vasken de mold off de Kombucha med eddik, men jeg would råddes at for sikkerheten sake deg kaste ut denne batch av gjære te as well as de Kombucha koloni og start igjen med another Kombucha.  Alltid tilføydes en 10% oppløsning av klar gjære Kombucha te til each ny batch deg start.  Denne is done til acidify de gjære oppløsning at de meget start--to deter mold tilvekst.

7.13 Does de Kombucha har til lagt flat i de gjære beholder?

Ingen.  Noenganger den vokse på dens side, satt på de bunn, eller fløt halvveis opp i de beholder.  Den doesn't ikke gjør any forskjell.  En ny koloni vilje formularene på de overflate ingen substans hvor de eldre 1 is beliggende.

7.14 Kan deg propagere de samme Kombucha koloni indefinitely?

Skjønt de opprinnelig Kombucha vilje omsider slet ut fra alder og anvendelse, den kan be anvende repeatedly for aldeles en få months--as lengtet idet den forbli i sunn betingelse.
De life-span av en særlig koloni sannsynligvis variere med anvendelse og feed-stock as well as vokse miljø, et.

7.15 Hva do jeg do dersom de Kombucha koloni is too stor til passe de beholder?

Rettferdig trimme den til passe de ny beholder anvende en skarp rustfri stål blade.

7.16 Does de forelder Kombucha har til fløt foran den formularene en ny 1?

Der is ikke atskillig forskjell hvorvidt de Kombucha koloni fløt eller sunket.  Dens tetthet is lukke til at av vann eller en lille tung, så da uforstyrrede, de gass out of gjæring vilje keep den afloat på eller nær de overflate inntil someone forstyrre den og frigivelse de boble underneath, dengang den vilje sunket.  En ny Kombucha vilje start på de overflate hvorvidt eller ikke de forelder is fløt eller har sunket.

7.17 Does de Kombucha koloni behøvdes luft?

Yes.  De bakterie og gjær hvilke gjør opp Kombucha are aerobic.

7.18 My uke eldre refrigerated colony--in en ziplock bag-- lukte av eddik, is den all rett?

Yes.  Imidlertid, den har recently been etablere ved lab prøve lede ved de Kombucha forbruker forskning gruppe ™, at noe plastikk komponent i ziplock bags vilje be leached into de innhold av de bag under long-term magasinering.

7.19 Vilje de gjær i de koloni dø dersom forlate out of de kjøleskap for lengtet periode av tid?

De nedenstående råd is dersom ved Carl Mueller, en forhenværende medlem av de Kombucha mailing liste.  "Jeg stat de nedenstående basere på my viten og oppleve brygge vinen og øl.
Jeg føle at denne is applicable her because mange hva har been previously stated jeg.  e.
,Sterilitet, alkohol produksjon, etc., are de samme.  Gjær vilje dø i en gjære væske etter de mat kilde har been exhausted--a prosess kjenne idet tørre ut.  Gjær is og drepe fra lengtet vilkår eksponering til alkohol, skjønt de beløp vi gjør i de te i mindre.  Da en batch is tillate til stod at rom temperatur for lengtet periode av tid all de mat kilde for de mikrobe are anvende opp, og noe vilje dø, others may gå into en suspendere stat i en cyst og overlevdes, hvilke ones jeg don't ikke kjenne, og fra hva jeg har sage stated, jeg under dersom anyone else might kjenne.  Tillate de te til stod for lengtet periode av tid forårsaker another fenomen til occur, og at is oksidasjon.  Denne occurs i vinen da de overflate boundary av CO2 dissipates, og oksygen is absorbere.  Mens de gjær are aktiv denne is uavbrutt produsere, keeping de oksygen ut.  Jeg keep høre everyone henvise til de koloni ånde, men hva is ta plass, is de frigivelse av trykk fra CO2 produksjon.
Dersom den isn't ikke frigas de beholder vilje rupture.  Oksidasjon vilje forårsaker an off-flavor til occur i de te idet oksygen reagere med de alkohol at is gaven.

7.20 Is den all rett til skylling off de Kombucha koloni med tappe vann?

Ingen.  Klor kan forårsaker skade til de Kombucha koloni.  De bedre veien til rense din koloni( til fjerne de brun stringy gjær etc.,) is til simpelthen bade den i noe av de kombucha gjære den komme out of.  Denne fremgangsmåtene vilje og betjene til fastholde de pH av de koloni.
Vaske den i water--even kjøle, koke vann, kan forandring de pH og gjør den mottakelig til mold tilvekst.

7.21 Hvordan do jeg avverge forurensningen av de Kombucha?

Be sure til thoroughly rense din hendene( eller anvendelse latex hanske) og de apparaturer anvende i gjære de koloni.  Denne is meget viktig.

7.22 Kan deg frosset de Kombucha koloni?

DEEP-FREEZING DE KOMBUCHA KOLONI ved Günther W. Frank, forfatter av de bok, Kombucha - sunn drikk og naturlig avhjelpe fra de lengre øst ISBN 3-85068-337-0
http://www.bawue.de/~kombucha/english.html [EXTERNAL]

1 is og ofte råddes til deep-freeze de kultur i de fryseboks under en brekke i produksjon, sammen med en lille av de ready-fermented drikk.  Til do denne, de kultur kan be heat-sealed into en fryseboks bag eller else putte into en screw-top krukke.  Da anvende screw-top krukke, de should be forlate åpbne at 1 so that de vilje ikke brast, og de lokk bare skru på stram once de kultur har been shock-frozen.  De lokk should be fjerne igjen foran tø, so that en vakuum does ikke formularene above de væske.

Prof.  Dittrich( 1975, p. 70) skrivende omkring de innflytelse av forkjølelse på de general utvikling av micro-organisms: " sammenligne med varme, den is virtually virkningsløs.  Reproduksjon is certainly very much slowed ned ved lav temperatur, men død ved frosset is knapt mulig.
Denne is av kurs i linje med naturlig betingelse, for whereas koke varme knapt noensinne occurs, frosset av de substrat inneholde bakterie( e. g. Jorden) for måned på avslutning is de regel, tilogmed i vår latitudes. "

Prof.  Henneberg (1926, Vol.  1, p.6) bekrefte denne: " i general, forkjølelse does ikke drepe fungi.  Bakterie, gjær, mold spores kan forbli viable i is for en lengtet tid.  Tilogmed en temperatur av - 113 Centigrade (omkring 235 Fahrenheit) does ikke drepe gjær. "

I my opinion, 1 har til be forsiktig da frosset de kultur at den does ikke lide any skade due to de frosset prosess.  Dersom de temperatur sunket så slowly under frosset at de kultur forbli for en meget lengtet tid i de kritisk sone av 0 Centigrade til -5 Centigrade (32 til 41 Fahrenheit), denne kan skade den.  Denne temperatur rekkevidde is kritisk because lengtet skarp is krystall slowly formularene under denne tid, og de tilintetgjordes de celle mur.  Krystall behøvdes tid til vokse.
Dersom de are ikke avgi denne tid, de kan ikke formularene.  Så den all avhenge på de kultur being frosset til sove meget quickly - dersom mulig, shock-frozen. Den may derfor be tilrådelig til omdreining på de fast-freeze apparaturer eller flick de super-frost bryterne og få de temperatur rett ned klar foran deg putte de kultur i.  Because av de fart av frosset og de intense forkjølelse, de kritisk sone av lav temperatur is passere gjennom så quickly at stor ice-crystals med deres farlig skarp kant og punkt kan ikke formularene.  Heller, bare mindre krystall fremkalle hvilke kan ikke injure de celle mur og de struktur av de kultur.

Da tø ut de kultur, de blokk av is should be lagt i frisk næringsstoff oppløsning. I my eksperiment med frosset Kombucha kultur jeg har observed de nedenstående (de kultur were frosset fra 8 dag til 3 måned): At 1 de kultur lagt idet dersom død på de bunn av de gjæring beholder, og jeg tenke de har frosset til død.  Dengang lille boble etterhånden begynne til steget - tegn at de gjær were begynne til arbeide og at carbonic syrlig was being produsere.  Bare etter noe forsinkelsene - omkring 14 dag etter tø ut de kultur - kan jeg observe en tynn hud begynne til formularene på de overflate av de te.  Denne fortalt meg at nå de bakterie har ta opp deres produksjon av cellulose, fra hvilke de hud is danne.  Etter en lille mens en smukk kultur har danne igjen, skjønt den synende til meg til be heller atskillig jelly-like than sedvanlig.  Disse prosess hende atskillig atskillig quickly i kontroll glass.

For en lengtet tid jeg kan ikke forklare de grunn for denne forsinkende utvikling, og undre hvorvidt noe av de micro-organisms har ikke been tilintetgjordes eller beskadige ved de frosset prosess etter all, og de forbli bakterie og gjær must 1 byggde themselves opp igjen.  Dengang jeg komme across de nedenstående statement i Dr. Helga Schroeder's bok" Mikrobiologisches Praktikum"
( Microbiological fremgangsmåtene - 1975), hvilke kan konti for my iakttakelse: " dersom en næringsstoff oppløsning is inoculated med bakterie, dengang tilvekst does ikke begynne i de 'typical' eksponensiell veien, men gå gjennom en atskillig eller små markere fase av forsinkelsene.
Denne initial fase is benevne de latent periode.  De lengde av tid den ta is prege among annen ting ved de alder av de inoculum( notert: de stoff hvilke is tilføydes; eldre celle gå gjennom en lengtet latent periode) og ved de beskaffenhet av de milieu (da de beskaffenhet av de næringsstoff oppløsning i hvilke de inoculum is dyrke og de 1 hvilke is til be inoculated is de samme, de latent periode is shortened). "

De above-mentioned eksponensiell tilvekst bety de fase under hvilke de bakterie dele så quickly og så brønn at at egent mellomrom en fordoble av de antall av organisme ta plass: 1 bakterie dele, og 2 celle are danne.  De vokse og dele i deres omdreining, so that etter de 2 divisjon der are 4 celle.  De antall av celle are derfor fordoble at hver divisjon.  Denne system av konstant fordoble forårsaker de quickest tilvekst og i all kultur bare sist for en shorts tid.  Vi should annerledes snarest be opp til de øre i Kombucha kultur.  Jeg mistenke at de micro-organisms behøvdes de lengtet starte fase, idet forklare above, because av de komplettere kontrast av de forandring i deres bo betingelse.  Denne should be forstå, og konsesjon gjør for de kultur dersom deg tenke den should be frosset.  Noe people har tilogmed kaste de kultur bort because de tenke den was død etter de har tø den ut.
Nyte din Kombucha!
Hilsen fra Germany, Günther Frank

7. 23 hva should jeg keep, de mor eller baby Kombucha koloni?

Den doesn't ikke substans.  Der is ingen fordel til anvende 1 eller de annen.  Each vilje produsere en ny koloni da putte into en fore oppløsning.

7. 24 vilje hull eller tynn flekk berøre de Kombucha koloni?

Ingen.  Tynn flekk eller hull eller dersom de forelder koloni revet mens being atskille fra de baby, doesn't ikke bety der is en problem med de Kombucha.  Imidlertid, dersom de koloni lukte "off," og revet eller falle bortsett meget nemt, kaste den ut og anvendelse en forskjellig 1 i din neste batch.

7. 25 hvordan do jeg posten en Kombucha koloni?

Günther W. Frank, forfatter av Kombucha-Healthy drikk og naturlig avhjelpe fra de lengre øst, suggests de nedenstående metode: "jeg posten Kombucha koloni lik denne: jeg putte de koloni, inkludere omkring 9 unse av klar gjære drikk (meget viktig! ) I en plastikk bag--like 1 anvendelse for dypere frosset mat i en deep-freeze.  Dengang jeg segl de bag med en bag sealer.
Denne bag jeg putte into another bag, hvilke jeg segl igjen.  Så den is dobbel forsegle.
For mailing, jeg putte de dobbel forsegle bag into en eske og fylle de indre rom med Styrofoam flocs.  Altså, jeg sende koloni rund de hel verden, og de all ankomme i bedre betingelse. "

7. 26 dersom en Kombucha koloni doesn't ikke fløt, should den be kaste ut?

John en. (Jack) Barclay < jbarclay@ nmsu. edu> --a medlem av de Kombucha mailing liste, stated de nedenstående: " Someone was fortalt at dersom de Kombucha koloni doesn't ikke fløt til de topp innenfor en dag eller 2, den should be kaste ut.  Ikke så.  Hvorvidt de Kombucha fløt eller sunket eller hvile somewhere i de mellomste is en funksjon av de tetthet av de Kombucha sammenligne til de tetthet av de væske.  De tetthet is berøre ved de beløp og art av sukker, temperatur, vann hårdhet, art av te etc. Each Kombucha vilje be slightly forskjellig i tetthet avhenge på hvor og hvordan den was vokse og hvordan tett de cellulose matrise is og de antall og størrelse av luft lomme i de matrise.  Hvilke sedvanligvis kan ikke be sage med de naken øyet, men berøre hvorvidt de Kombucha koloni sunket eller fløt.  Den har ofte been anbefale at dersom 1 kan ikke figure ut hvor de ny Kombucha is da looking at den, veides de mor Kombucha til de bunn og de 1 at formularene at de overflate is de åpenbar avkom."

7. 27 Is den pengeskap til anvendelse en moldy Kombucha?

Absolutt ikke!
Do ikke forsøke til berging en moldy koloni, kaste den ut along med de te den was vokse i.
Sjanse are very good at de mold har allerede infiltrere into de koloni seg.  Sterilisere de apparaturer og start hen med en Kombucha koloni fra another kilde.

7.28 Dersom mold fremkalle mens gjære Kombucha, hva would den look lik?

Mold is usually hårede eller lodden looking--like de mold på ost, brød, eller fruit--and kan be enten sort, grønn, gul, gray, eller hvit og usually vokse i sirkelrund lapp.

7.29 Hva are de flest alminnelig type av molds fannt på Kombucha?

According to Michael R. Roussin, direktør av de Kombucha forbruker forskning gruppe ™" de 2 molds hvilke are fannt flest ofte til be vokse på Kombucha are: " Penicillum notatum," og "Aspergillus niger."

7.30 hva kan jeg do til hjelp avverge mold tilvekst?

Her are noe mulig forårsaker og forebyggelse tips postere hen de Kombucha Mailing liste ved Ariana Estelle-- forfatter av Kombucha 101-A Kombucha begynnerbok.
http://www.harmonicharvest.com/ [EXTERNAL]

RENSLIGHET is av ytterste importance


7.31 hva are de navn av alminnelig molds og hvor are de fannt?

7. 32 vilje de acids i Kombucha te avgi beskyttelse fra molds da exposed til tobakk røyk?

Michael Roussin, direktør av de Kombucha forbruker forskning gruppe ™, har de nedenstående til sagt: " på de emne av nikotin og molds, jeg har til disagree omkring acids avverge molds på 1 punkt.  Tobakk røyk is høyt alkalisk( omkring 12.0). Gjære at are exposed til tobakk røyk, få an alkalisk lag på topp av de ny kultur, hvilke quickly vokse alminnelig molds. Tilogmed gjære med en pH nedenfor 3.0, vilje vokse en mold på en ny kultur i en rom hvor tobakk is røyke.
Dersom deg røyk, fannt en rom hvor deg kan vokse Kombucha at is en no-smoking areal.
Keep de dør lukke, og do ikke røyk da deg are around din gjære.  Vi etablere denne i an eksperiment. 2 kultur klippe fra de samme forelder, raised i de samme næringsstoff, og med de samme starter te. 1 was exposed til sigarett røyk, og vokse mold.  De annen was ikke exposed til sigarett røyk, og vokse Kombucha. Den is og bedekke i de bok ved åpenhjertig og Tietze."

7.33 hva is de adresse for Michael Roussin's Kombucha forskning bopel etterlyse?

http://www.kombucha-research.com/ [EXTERNAL]


 [EXTERNAL]

 [EXTERNAL]

http://w3.trib.com/~kombu/FAQ/home.html


If you have comments or suggestions, email me


 Permission is granted to freely copy this document in electronic form, or in print if the publication is distributed without charge, provided it is copied in its entirety without modification and appropriate credits are included. On the WWW, however, you must link here rather than copy it. Any other use requires explicit permission by the author.

Designed Colleen M. Allen

Copyright 1996 - 2000 Colleen M. Allen  

Maintained by: Bob Williams [E-MAIL]
UpDt: 12/17/2000