In these transliterations, I've indicated glottalized consonants by a dot following the consonant. The entire "anbani" (alphabet) is transliterated like so:

a b g d e v z t i k l m n o p. zh r s t. u p k gh q sh ch ts dz ts. ch. kh j h

I'll start with just transliterations and then start working on translations. Assistance and corrections are welcome!

alilo (kakhuri)

otsdakhutsa kristshobis ghmerta
ishvar kriste matskhovari da
shobis makharobeli var da
ghmertma qvelas gagitenot da
shoba akhal ts.elitsadi da
ts.arsuli da momavali da

brolis qelsa

brolis qelsa mogekhvie
tsremlit ube amogivse
mosakhvevad mosasurvo
qelsa qvela margalito

ubeshi chasak.onaro
saqvare lovita gvrito
namet.ani siqvarulit
me shenia ar chagk.vnito

okh, sulik.o margalito
net.av marad shentan viqo
sheni javri gulshi ch.amqva
ra vipik.ro, an ra giqo

dideba

dideba zetsit k.urtkheuls
dideba kveqnad samotkhes
t.urpa iversa
dideba dzmoba-ertobas
dideba tavisuplebas
dideba samaradisod
kartvel mkhne ersa

dideba chvensa samshoblis
dideba chveni sitsotskhlis
mizans diadsa
vasha t.rpobasa siqvaruls
vasha shvebasa sikharuls
salami keshmarit.ebis
shuk gandiadsa

k.eisruli

miqvars patskha me megruli
mta k.ort.okhze ts.amodgmuli

upitsro da uqavaro
ts.vrili tsknelit chavardnuli

lashk.ruli

ts.asvla sjobs ts.armavalisa
ar daqovneba khanisa

k.otsma sjobs tetri kalisa
chakhvevna shavgvremanisa

imeruli mgzavruli

chemi tskheni tokhariki
kals ar ijens ulamazos

tu rom kali moetsona
zurgi unda shestavazos

ra lamazad gikhdeboda
balk.onze gadmodgomao

gamogivli da ts.agiqvan
rom mova shemojdomao

mok.le shemodzakhili

dilas okro khar, st.umaro
saghamos vertskhlad iktsevi
tsot.ats tu gadagitsilda (da tu ghame gaatie)
sp.ilendzad gadaiktsevi

motsikuli, krist.esagan

motsikuli, krist.esagan gamorcheuli.
kadagi sit.qvisa ghvtisagan stsavluli.
makharobeli tskhovrebisa ts.inamdzghvari kartvelta erisa.
sak.utari mots.ape nino shevamk.ot dghes.
qovelta grdznobita saghmrtota.
meokhi mkhurvale mtsveli, daudiznebeli.

orovela

gadi gomodi gutano
ghirghit.av bani utkharo
sakhnis-sak.veto gausvi
rom k.ach.ach.s dziri utkharo

sheni ch.irime gutano,
mag sheni mrude qelisa
shena khar p.uris momqvani
damdzvelebeli kerisa

patskha

miors patskha margalishi
mouna pil pargalishi

vart maghali vart dabali
ch.ipe ch.inu mangarishi

teki ok.o mulardasw
skvami tsira margalishi

imeruli sat.rpialo

bagda didan ts.amoveli
k.veda dimi chaviare
rok.its tvale gadavavle
saimedo gaviare
magram, kalo,
magram, kalo chemi gulis
rat.om gakhdi uimedo
chemo mtsvelo, chemo mkvlelo,
chemo akhlo mezobelo

opcha, zegan, sakraula,
persati da ts.itelkhevi,
kalo, shentan chamovavle
tvals chagik.rav chagekhvevi
kalo, kalo,
kalo, kalo, kveqnis tvalo
tvaljujuna k.rist.ineo
shentan damzvar dadagulsa
es vedreba mismineo

shemokmedura

(guruli naduri)

bazieri shemosula korita da medzebrita.
kori avad gamkhdariqo, ikhvsich.iravs medzebrita.
satamasho vashli mkonda shensk.en gadmomigordao.

miminosa mts.qeri uqvars, shevardensa nadiroba.
tu masp.indzels nadi uqvars ekhla k.ia sadiloba.
viqav kali aznauri, glekhis shvilma mitkhua.

zetsas viqav.
zetsa vnakhe.
zetsis madli davinakhe.

ghmerti upali

ghmerti upali da gamogvichnda chen
k.urtkheul ars momavali sakhelita uplisata.

romelni kerubinta

romelni kerubinta
saidumlod
vemzgavsenit
da tskhovels mqopelisa samebisa
samts.minda arsobisa galobasa shevstsiravt
qovelive msoplio daut.evod zrunva.

da vitartsa meupisa

da vitartsa meupisa qoveltasa,
shemts.qnarebelta angeloztaebr ukhilavad dzghvnis
shemts.irvelta ts.estasa aliluia.
aliluia, aliluia, aliluia.

Back to Kartuli Ensemble page